ثریا قزل‌ایاغ از ده سالگی کتابک می‌گوید

ثریا قزل‌ایاغ از ده سالگی کتابک می‌گوید

کتابک ده ساله شد. خبری بسیار دلگرم‌کننده برای خانواده ادبیات کودکان و همه‌ی کسانی که به رشد و تعالی کودکان می‌اندیشند.

آن هم در سرزمینی که بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی، آغازی خجسته دارند ولی به دلیل کوهی از مشکلات، دولت مستعجل می‌شوند. دسترسی روزانه به نوشته‌ها و اطلاعات مربوط به کودکان، از ادبیات و هنرشان گرفته تا روانشناسی و تعلیم و تربیتشان، آشنایی با مناسبت‌ها و رویدادها و دستاوردهای ملی و بین‌الملی دست اندر کاران و آشنایی با کتاب‌های تازه، فرصتی است که قدر آن را کسانی  می‌دانند که اگر تهران‌نشین بودند، برای کسب کوچکترین اطلاع باید به راسته‌ی کتاب‌فروش‌ها مراجعه می‌کردند یا به انتظار  فهرست‌های نامنظم ناشران می‌نشستند یا در روزنامه‌ها و مجله‌ها، آن هم به‌طور گاهگاهی، به این اطلاعات دست می‌یافتند !

 صمیمانه از تمامی کساتی که با سخاوت، فرصت دستیابی به این مطالب ارزنده را برای ما فراهم می‌آورند و ما را دور هم جمع می‌کنند، سپاسگزاری می‌کنم و برایشان شکیبایی و پایداری و توفیق بیشتر آرزو دارم.

اطلاعات:
نویسنده:
ثریا قزل‌ایاغ
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷-۱۱-۰۱ ۱۰:۳۶
کلیدواژه:
متن سفارشی:

ديدگاه شما