چه كنيم تا كودكان ناشنوا بتوانند بخوانند؟

چه كنيم تا كودكان ناشنوا بتوانند بخوانند؟

ناشنوایی، به معنای ناتوانی و ضعف در شنیدن است نه در هوش. بیشتر کودکان ناشنوا اشتیاق زیادی به یادگیری مهارت خواندن دارند، زیرا خواندن درهای دنیاهای جدیدی از ناشناخته ها را به روی شان می گشاید.

برخلاف کودکان معمولی که با شنیدن و به کارگیری آواها، خواندن را می آموزند، کودکان ناشنوا میان واژه ها و ش کل مربوط به هر کدام ارتباط برقرار می کنند. پیش از این که کودک ناشنوا بتواند خواندن بیاموزد، باید بتواند زبان اشاره و لب خوانی مربوط به هر آوا را یادبگیرد. آموختن این مهارت ها برای یادگیری خواندن بسیار ضروری است .

منابع مورد نیاز :

  • کتاب های تصویری
  • کارت واژ گان
  • مواد آموزش زبان اشاره

مراحل اجرای کار

 گام نخست

هرچه زودتر آموزش های پیش- خواندن را که کودک ناشنوا برای یادگیری مهارت خواندن در آینده به آن ها نیاز خواهد داشت آغاز کنید. نوپای شنوا، مفاهیم را با بهره گیری از شنیدن تلفظ آواها و واژه ها زودترشناسایی می کند. به   کودک‌تان کم ک کنید تا همان مفاهیم و واژه ها را با کمک زبان اشاره و لب خوانی بیاموزد. این اولین گام آموزش مهارت خواندن به کودکان ناشنوا است.

گام دوم

مهارت زبان اشاره ی خودتان را نیز در روند آموزش به کودک ناشنوای تان، تقویت کنید و گسترش دهید. زبان اشاره اشکال استانداردی از اشاره ها را به صورت برنامه های استاندارد اشاره با دست، ارائه داده که یادگیری آن برای   کودکان ناشنوا بسیار آسان است. زبان اشاره تان را کامل کنید تا هم به کودک تان آموزش دهید و هم بتوانید با دیگر کودکان ناشنوا که فرزندتان بعدها در مدرسه با آن ها دوست یا همبازی خواهد شد، ارتباط برقرار کنید.

گام سوم

از کتاب های تصویری استفاده کنید تا کودک بتواند میان تصویر و شکل نوشتاری واژه ها ارتباط برقرار کند. کتاب هایی با موضوع جانوران، رنگ ها و شکل ها که دارای شکل نوشتاری هر واژه است، برای خردسالان بسیار مناسب است. از کودک بخواهید نخست به تصویر نگاه کند، بعد به شکل نوشتار کلمه و سپس به لبان شما که آن واژه را آرام و مشخص بیان می کنید.

گام چهارم

از زبان اشاره برای آموزش نوشتن واژگان کمک بگیرید. کودک ناشنوا باید بتواند میان زبان اشاره ی یک پدیده و شکل نوشتاری آن ارتباط برقرار کند.

گام پنجم

برای نشان دادن این که هر حرف دارای ش کلی منحصر به فرد است، کارت واژه بسیار مناسب است. کود ک ناشنوا به سرعت می آموزد چگونه حرف ها را سر جای خود قرار دهد.

گام ششم

تفاوت میان حرف های بی صدا و صدادار را با دسته بندی هر حرف در گروه بی صدا یا صدادار مشخص کنید و نشان دهید که یک حرف صدادار به دنبال یک یا دوحرف بی صدا می آید. در این مرحله، کودک ناشنوا باید با واژگانی همچون"خواهر"، "خواندن"، "خواهش" که در نوشتن و بیان، خاص هستند، آشنا شود. می توانید هر روز کودک را با ی کی از این گروه های خاص آشنا کنید.

گام هفتم

توانایی نوشتن واژگان را با افزایش روزانه ی گنجینه ی لغات کودک، بالا ببرید. تکرار و تاکید روی واژه های کلیدی و به خاطر سپردن آن ها، رمز یادگیری مهارت خواندن برای هر کودک شنوا و ناشنواست. هنگام یاد دادن کلمه های جدید، زمانی را هم برای مرور و یادآوری آموزه های گذشته اختصاص دهید و گنجینه ای از کلمات نوشتاری درست کنید.

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.