شعر فروردین ماه گل‌ها از عباس یمینی‌شریف

شعر فروردین ماه گل‌ها از عباس یمینی‌شریف

فروردین ماه گل‌ها

دنیا دارد تماشا

اردیبهشت از سبزه

زیبا می‌گردد صحرا

خرداد آید پیاپی

میوه‌های گوارا

تیر آرد با خود گرما

گرمک می‌گردد پیدا

مرداد از هندوانه

پر می‌شود همه جا

شهریور آید انگور

با خوشه‌های زیبا

مهر آرد برگ‌ریزان

کم‌کم می‌بارد باران

آبان انار رنگین

آویزد از درختان

آذر بِه و خرمالو

پیدا شود فراوان

دی پرتقال و لیمو

آید خوشرنگ و خوشبو

بهمن برف و یخبندان

آید با سوز از هر سو

اسفند آید بوی عید

شادی‌ها می‌کند رو

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰-۰۱-۲۱ ۱۱:۱۵
پدیدآورندگان:
نویسنده:
عباس یمینی‌شریف
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.