دل نوشته ثریا قزل ایاغ پس از دیدن موزه کودکی ایرانک

دل نوشته ثریا قزل ایاغ پس از دیدن موزه کودکی ایرانک

دیروز، سرانجام تلاش‌های جانانه‌ی پژوهشگرانِ دل‌سپرده به کودکان در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات‌‌ کودکان، به بار نشست و موزه کودکی برای مدت ده ماه در سالن گنجینه اسناد‌ ملی برای بازدید عموم گشایش یافت‌.

گنجینه‌ای دیدنی و‌غرورآفرین از چند هزار سال کودکی در ایران! از مولاژهای دوره هخامنشی و ‌روند آموزش در دوره باستان‌ گرفته تا اسباب‌باری‌ها، پوشاک، وسایل خواب،  آموزش مکتب‌خانه‌ها و همچنین شناساندن‌ انسان‌های بزرگی که عمری را صرف شکل دادن به نظام آموزشی در ایران کردند‌ و آثاری که برای کودکان‌ خلق شده، که موجب سربلندی هر ایرانی است. دیدار از این نمایشگاه مانند‌ سوار شدن بر ماشین زمان است ‌و عبور از آینه جادویی آلیس‌ به سرزمین جادویی هزاران ساله کودک ایرانی.

فرصتی استثنایی برای هر ایرانی که گذشته‌ی کودکی در سرزمینش را مرور کند. با ‌کودکِ درون‌مان و کودکان‌مان ساعاتی خود را به پیچ و خم‌ها و فراز و فرودهای کودکی در ایران بسپاریم و با کوله‌باری از غرور و شادی و ‌سربلندی از داشته‌ها و سپاس از بانیان آن‌، موزه را ترک کنیم که لذتی‌ست فراموش‌نشدنی‌.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸-۰۵-۱۲ ۱۰:۴۲
نویسنده:
ثریا قزل ایاغ
متن سفارشی:

ديدگاه شما