حقوق کودکان در مطالعه

حقوق کودکان در مطالعه

۱. کودکان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی برای خواندن برخوردارند.

۲. کودکان حق دسترسی به نوشته‌های چاپ شده یا دیجیتال را دارند.

۳. کودکان حق انتخاب آن‌چه را می‌خوانند دارند.

۴. کودکان حق خواندن نوشته‌هایی را دارند که زبان و تجربه‌های آن‌ها را بازتاب می‌دهد، و دریچه‌هایی را به‌سوی زندگی دیگران و جهان‌های گوناگون می‌گشاید.

۵. کودکان حق دارند برای لذّت بردن مطالعه کنند.

۶. کودکان حق دسترسی به محیط‌های پشتیبان مطالعه و افراد آگاه در حوزه سوادآموزی را دارند.

۷. کودکان حق دارند مدت طولانی را به مطالعه بپردازند.

۸. کودکان حق دارند آن‌چه را از راه مطالعه کردن آموخته‌اند، با همکاری با دیگران در سطح ملّی و جهانی به اشتراک بگذارند.

۹. کودکان حق دارند از مطالعه کردن برای دیگر راه‌های ارتباطی مانند نوشتن، سخن گفتن و نمایش بصری بهره ببرند.

۱۰. کودکان حق دارند از منابع مادی و مالی دولت‌ها، نمایندگی‌ها و سازمان‌هایی که از مطالعه کردن و آموزش مطالعه پشتیبانی می‌کنند، بهره‌مند شوند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸-۰۶-۰۲ ۰۹:۱۱
برگردان:
مریم مافی
متن سفارشی:

ديدگاه شما

عضویت در کانال تلگرام