دو پروژه ترویج خواندن در انجمن کتابداران و کارشناسان اطلاعات (SKIP)

انجمن کتابداران و کارشناسان اطلاعات جمهوری چک، یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است که شبکه ای از کارشناسان فن آوری اطلاعات و کتابداران کشور را در ارتباط با یکدیگر قرار می دهد. هدف از ایجاد این شبکه فراهم کردن شرایط بهتر برای گسترش فعالیت ها و عملکرد کتابخانه‎ها و مراکز اطلاع رسانی کشور و پیش بردن خدمات آن ها به سوی استانداردها است. "دوست من کتابخانه" و "شبی با هانس کریستین اندرسن" دو پروژه ای است که این انجمن در ارتباط با کتابخانه های کودکان و ترویج خواندن انجام می دهد.

دوست من کتابخانه!

(جایزه ای برای کتابخانه های کودکان در جمهوری چک)

 این پروژه مسابقه ای است برای انتخاب بهترین کتابخانه کودکان در کشور و هر دو سال یکبار برگزار می شود.  ‌رقابتی که این مسابقه بین کتابخانه های کودکان در شهر های مختلف کشور ایجاد می کند باعث می شود تا کتابخانه ها بکوشند خدمات بهتری را به اعضای خود ارائه کنند.   اما ویژگی این مسابقه این است که کودکان هم در داوری مسابقه نقش دارند. به این ترتیب که کودکان از خدمات کتابخانه های محل زندگی خود گزارش تهیه می کنند و درباره کیفیت فضای کتابخانه، شیوه برخورد و کار کتابدار، کیفیت مجموعه ها، تعداد و کیفیت استفاده از ابزارهای فن آوری ارتباطات و رسانه ها در کتابخانه،‌نظر می دهند و به کیفیت هریک از این خدمات امتیازی می دهند. گزارش های کودکان در اختیار داوران قرار می گیرد.

هیات داوران مسابقه کتابخانه ها را براساس معیارهایی از قبیل: میزان ساعتهای باز بودن کتابخانه برای کودکان، نسبت تعداد کودکان در جامعه به تعدادی که به عنوان کاربر در کتابخانه عضو شده‎اند، نسبت تعداد کتاب های امانت گرفته شده به کودکان عضو در کتابخانه، نسبت بین تعداد برنامه ها ترویجی کتابخانه به تعداد کودکان عضو در کتابخانه، تعداد دستگاه هایی که استفاده از اینترنت را برای کودکان در فضای کتابخانه فراهم می کنند، میزان افزایش کتاب های مجموعه کتابخانه، تعداد اعضای باشگاه کتابخانه های کودکان انجمن SKIP، کیفیت صفحات وب برای کودکان، فضای کتابخانه و میزان مشارکت کودکان در فعالیت های کتابخانه ارزیابی می‏کند.

شبی با هانس کریستین اندرسن (در کتابخانه های جمهوری چک)

 

از سال ۲۰۰۰ تاکنون،‌ نزدیک ترین تعطیلات آخر هفته به سال روز تولد هانس کریستین اندرسن،‌ برای کودکان اهل چک، تعطیلاتی ویژه است.

در این دو روز، کودکان از عصر روز نخست تا صبح روز بعد، برای حضور در کتابخانه های کودکان انجمن کتابداران و کارشناسان اطلاعات دعوت می شوند تا شبی را در کتابخانه سپری کنند و همپای قهرمان های داستان ها به افسانه ها و سرزمین های جادویی پریان سفر کنند.

شبی با هانس کریستین اندرسن

در مدتی که کودکان در کتابخانه هستند می توانند با محیط کتابخانه بیشتر آؤنا شوند، در مسابقه های ادبی شرکت کنند، برای انتخاب بهترین کتاب سال نظر دهند و  به آسودگی در رختخواب هایشان دراز بکشند و به قصه های پریان گوش بسپارند.  تنوع برنامه هایی که در این شب برای کودکان برگزار می شود بسیار زیاد است. یکی دیگر از برنامه های جالبی که در این شب اجرا می شود، یک گفت و گوی طولانی اینترنتی است که بین بچه های کتابخانه های مختلف در محله ها و شهر های کشور انجام می شود. در برخی از شهرها کودکان برای این که بتوانند تمام شب را در کتابخانه و در میان رختخوابشان بگذرانند باید با هم رقابت کنند. 

 

برگردان:
ناهید انتظاریان
Submitted by editor6 on