دشواره‌ی پژوهش در حوزه‌ی کودکی

دشواره‌ی پژوهش در حوزه‌ی کودکی

دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی الزامات روش‌شناختی حوزه‌ی مطالعه کودکی

با حضور:

  • سید مهدی یوسفی
  • حسام حسین‌زاده
  • پیام روشنفکر

یکشنبه، ۴ اسفند ۹۸، ساعت ۱۶ تا ۱۸

دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ ۱۴:۵۶
متن سفارشی:

ديدگاه شما