فهرست کتابک به مناسبت زادروز دیوید آلموند، 25 اردیبهشت

«دیوید آلموند» (زاده مه ۱۹۵۱ / اردیبهشت ۱۳۳۰ ش.) نویسنده انگلیسی که از سال ۱۹۹۸ /۱۳۷۷ ش. حدود ۲۶ عنوان کتاب برای کودکان و نوجوانان نوشته است که بر هریک نقدهای ستایش‌آمیزی نوشته شده است. او یکی از ده نویسنده‌ی کودک و یکی از سه نویسنده‌ی انگلیسی است که به جایزه‌ی معتبر بین‌المللی هانس کریستین اندرسن دست یافته‌است.

کتابک برای زادروز دیوید آلموند کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

کیت، گربه و ماه/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب کیت، گربه و ماه/ خرید کتاب کیت، گربه و ماه)
بابای پرنده‌ی من/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب بابای پرنده‌ی من/ خرید کتاب بابای پرنده‌ی من
پسری که تا ماه بالا رفت/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب پسری که تا ماه بالا رفت/ خرید کتاب پسری که تا ماه بالا رفت)
وحشی/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب وحشی/ خرید کتاب وحشی)
اسم من مینا است/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب اسم من مینا است/ خرید کتاب اسم من مینا است
پسری که با پیراناها شنا کرد!/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب پسری که با پیراناها شنا کرد!/ خرید کتاب پسری که با پیراناها شنا کرد!)
تابستان زاغچه/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب تابستان زاغچه/ خرید کتاب تابستان زاغچه
گِل/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب گل/ خرید کتاب گل
چشم بهشتی/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب چشم بهشتی/ خرید کتاب چشم بهشتی
پدر اسلاگ/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب پدر اسلاگ/ خرید کتاب پدر اسلاگ
بوته‌زار کیت/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب بوته‌زار کیت/ خرید کتاب بوته‌زار کیت
آتش‌خوارها/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آتش‌خوارها/ خرید کتاب آتش‌خوارها)
دشت کیت/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب دشت کیت/ خرید کتاب دشت کیت)
نغمه‌ای برای الاگری/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب نغمه‌ای برای الاگری/ خرید کتاب نغمه‌ای برای الاگری)
رنگ خورشید/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب رنگ خورشید/ خرید کتاب رنگ خورشید)
موسیقی استخوان/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب موسیقی استخوان/ خرید کتاب موسیقی استخوان)
پسر کاملا جدید/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب پسر کاملا جدید/ خرید کتاب پسر کاملا جدید)
بندبازان/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب بندبازان/ خرید کتاب بندبازان)
قصه‌ی آنجلینو براون، پری کوچکی که از جیب راننده‌ی اتوبوس درآمد/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب قصه‌ی آنجلینو براون، پری کوچکی که از جیب راننده‌ی اتوبوس درآمد/ خرید کتاب قصه‌ی آنجلینو براون، پری کوچکی که از جیب راننده‌ی اتوبوس درآمد)
جنگ تمام شد/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب جنگ تمام شد/ خرید کتاب جنگ تمام شد)
اسکلیگ و بچه‌ها/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب اسکلیگ و بچه‌ها/ خرید کتاب اسکلیگ و بچه‌ها
قلب پنهان/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب قلب پنهان/ خرید کتاب قلب پنهان)  

پدیدآورندگان:
Submitted by admin on