گرگ در لباس گوسفند - افسانه‌های ازوپ شماره 12

گرگ در لباس گوسفند - افسانه‌های ازوپ ۱۲

نگهبانی بیش از اندازه‌ی چوپان از گوسفندها، باعث شده بود گرگ گرسنه بماند. گرگ یک شب پوست گوسفندی را پیدا کرد که در گوشه‌ای افتاده و فراموش شده بود.

روز بعد، گرگ پوست گوسفند را پوشید و آرام آرام به چراگاه گوسفند‌ها رفت. خیلی زود، برّه کوچکی به دنبال گرگ راه افتاد و شکار گرگ شد.

آن روز عصر بازهم گرگ در پوست گوسفند، وارد گله‌ی گوسفندها شد. اتفاقاً چوپان نیز می‌خواست با گوشت گوسفند غذایی برای شامش بپزد و بخورد. چوپان چاقویی برداشت و به میان گله‌ی گوسفندها رفت. چوپان دستش را به‌سوی اوّلین گوسفند که دراز کرد، گرگ کشته شد.

همیشه چاه‌کن ته چاه است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹-۰۴-۲۴ ۱۱:۰۴
نویسنده:
ازوپ
برگردان:
شیرین سلیمی
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.