فهرست کتابک به مناسبت روز نه به پلاستیک، 21 تیر

فهرست کتابک به مناسبت روز نه به پلاستیک، ۲۱ تیر

۲۱ تیر روزی است برای تمرین استفاده کمتر از کیسه های پلاستیکی و آگاهی درباره ی خطرات آن‌ها.
کیسه های پلاستیکی از سال ١۹۷۷ وارد زندگی ما شده اند و اکنون زندگی بدون آن‌ها برای ما ناممکن به نظر می رسد. سالانه بین ۵٠٠ میلیارد تا ١ تریلیون کیسه پلاستیکی در جهان استفاده می شود.

اما سرعت تجزیه و بازگشت آن به چرخه ی طبیعت بسیار کند و ناچیز است و همین امر سبب آلودگی شدید محیط زیست شده است. هم اکنون در سراسر جهان جنبشی برای مبارزه با تولید و استفاده از کیسه های پلاستیکی به راه افتاده است و کشورهای جهان تلاش می کنند با  ممنوع کردن کیسه های پلاستیکی در فروشگاه ها، مالیات بستن بر آن ها یا تشویق برای استفاده از پاکت های کاغذی و بیوپلاستک ها از آلودگی بیشتر جلوگیری کنند.

در مورد کارآمد بودن برخی از این راه حل‌ها تردید وجود دارد. اما کارشناسان همگی بر این باورند که آموزش کودکان و حساس کردن آن ها نسبت به این مشکل راهکاری موثر و قابل اطمینان برای کاهش آلودگی محیط زیست در آینده است.

کتابک برای روز نه به پلاستیک کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

هیولای سبز دریا را نجات می دهد!/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب / خرید کتاب)
مسابقه سبز/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب / خرید کتاب)
لاک‌پشت سبز/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب / خرید کتاب)
بازیافت برای کودکان/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب / خرید کتاب)
خرگوش و بازیافت/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب / خرید کتاب)
دایناسور حافظ محیط زیست/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب / خرید کتاب)
شهر بدون پلاستیک/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب / خرید کتاب)
حفاظت محیط زیست/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب / خرید کتاب)
بازیافت و کاهش زباله/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب / خرید کتاب)

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹-۰۴-۲۱ ۰۷:۳۹
روزشمار ترویج خواندن:
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.