فعالیت پیشنهادی برای کتاب دور دنیا در هشت روز و نصفی

فعالیت پیشنهادی برای کتاب دور دنیا در هشت روز و نصفی

جودی در «دور دنیا در هشت روز و نصفی» با چالشی تازه روبرو می‌شود، چالشی برای حفظ دوستی‌ها و انجام یک فعالیت گروهی.  

 

 

 

۱. گفتگو کنید!

پس از خوانش کتاب با پرسش‌هایی مانند موارد زیر یک گفت‌وگوی گروهی شکل دهید:

  • چرا جودی با اِیمی مشکل داشت و چطور بعدتر عضو انجمن او شد؟
  • شما تا به حال عضو انجمنی بوده‌اید؟ دوست دارید برای خودتان انجمن بسازید؟ انجمنتان چه فعالیتی خواهد کرد؟
  • زمانی که از دوستتان ناراحت هستید چگونه حستان را به او می‌گویید؟ اگر او از شما ناراحت باشد چه می‌کنید؟
  • جودی در نبود گروهش چگونه به ایتالیا سفر کرد؟
  • تا به حال در کارهای گروهی شرکت داشته‌اید؟ چگونه کار را به صورت گروهی انجام می‌دهید؟ در انجام فعالیت گروهی با چه مشکلاتی روبرو هستید؟ کارگروهی چه خوبی‌هایی دارد؟
  • شما به چه شغلی علاقه دارید؟ آیا کسی که قبلا در این شغل بوده باشد را می‌شناسید؟

 

۲. پوستر بسازید!

همراه کودکان با پاپیه‌ماشه یا مقوا و پارچه نقشه جهان را به صورت تخت یا کروی بسازید. سپس مسیر «نلی بلی» را روی نقشه پیدا کنید و با رنگ آن را مشخص کنند. از کودکان بخواهید مسیر سفر دور دنیای مورد دلخواهشان را با رنگ دیگری روی نقشه مشخص کنند.

 

۳. روزنامه درست کنید!

از کودک بخواهید در مورد شهرهایی که دوست دارد در سفر دور دنیا ببیند اطلاعات جمع کند و آن را به با عکس‌های مرتبط که از مجله‌ها یا روزنامه‌ها یا اینترنت پیدا کرده به صورت یک پوستر در بیاورد.

 

۴. داستان بنویسید!

از کودکان بخواهید خودشان را یک جهانگرد تصور کنند و داستان سفر خود به دور دنیا را مانند یک کتاب بنویسند و تصویرگری کنند.

 

۵. با واژه‌ها بازی کنید!

از کودکان بخواهید مانند جودی و دوستانش با نام‌های خود نام‌ها و شعر‌های هم‌قافیه بسازند.

ديدگاه شما