فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی آموزش، 4 بهمن

۲۴ ژانویه «روز جهانی آموزش» نام گذاری شده است. بدون آموزش فراگیر و کیفی و فرصت‌هایی که این آموزش در دوره زندگی برای همگان ایجاد می‌کند، کشورها نمی‌توانند در موضوع‌هایی مانند برابری جنسیتی و شکستن چرخه فقر که میلیون‌ها کودک و نوجوان را وادار به رها کردن آموزش می‌کند، راه رهایی پیدا کنند. به یاد داشته باشیم، امروزه، ۲۵۸ میلیون کودک و نوجوان هنوز نمی‌توانند در مدرسه حاضر شوند، ۶۱۷ میلیون کودک و نوجوان سوادپایه شامل خواندن و حساب ساده را نیاموخته‌اند و در این میان دختران در وضعیت شکننده‌تری از پسران به سر می‌برند. آموزش جایگاه مهمی در همه کشورها دارد به همین خاطر کتابک به شما دوست‌داران کتاب، فهرستی از کتاب‌های مرتبط به آموزش را پیشنهاد می‌کند.

کتابک برای روز جهانی آموزش کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

مجموعه شش جلدی کتاب‌های مقوایی نخستین کتابخانه من/ برای 0 تا 3 سال/ (معرفی مجموعه شش جلدی کتاب‌های مقوایی نخستین کتابخانه من/ خرید مجموعه شش جلدی کتاب‌های مقوایی نخستین کتابخانه من
آ اوّل الفباست/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب آ اوّل الفباست/ خرید آ اوّل الفباست)
مجموعه‌ی کتاب‌های کارِ کومن/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی مجموعه‌ی کتاب‌های کارِ کومن/ خرید مجموعه‌ی کتاب‌های کارِ کومن
مجموعه‌ی ببین و مقایسه کن/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی مجموعه‌ی ببین و مقایسه کن/ خرید مجموعه‌ی ببین و مقایسه کن
این نقطه را فشار بده/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب این نقطه را فشار بده/ خرید کتاب این نقطه را فشار بده
جورکردن و طبقه‌بندی/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب جورکردن و طبقه‌بندی/ خرید کتاب جورکردن و طبقه‌بندی)
پرنده‌ی مجروح – آموزش به روش مونته‌سوری/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب پرنده‌ی مجروح/ خرید کتاب پرنده‌ی مجروح)
گردش در طبیعت – آموزش به روش مونته‌سوری/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب گردش در طبیعت/ خرید کتاب گردش در طبیعت)
کتاب تمرین من – آموزش به روش مونته سوری/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب تمرین من/ خرید کتاب تمرین من)
من و زمان - آموزش به روش مونته‌سوری/ برای 5 تا 12 سال/ (معرفی کتاب من و زمان/ خرید کتاب من و زمان
مجموعه‌ی کازیمیر/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی مجموعه‌ی کازیمیر/ خرید مجموعه‌ی کازیمیر
نگاه کن و به‌خاطر بسپار/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب نگاه کن و به‌خاطر بسپار/ خرید کتاب نگاه کن و به‌خاطر بسپار)
مدرسه‌ی حشرات باحال ۱/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب مدرسه‌ی حشرات باحال ۱/ خرید کتاب مدرسه‌ی حشرات باحال ۱
مجموعه‌ی بازی با نور و رنگ/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی مجموعه‌ی بازی با نور و رنگ/ خرید مجموعه‌ی بازی با نور و رنگ
مجموعه‌ی اولین کتابخانه علمی من/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی مجموعه‌ی اولین کتابخانه علمی من/ خرید مجموعه‌ی اولین کتابخانه علمی من
خودت داستان بنویس/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب خودت داستان بنویس/ خرید کتاب خودت داستان بنویس
مجموعه‌ی بچسبان و بیاموز/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی مجموعه‌ی بچسبان و بیاموز/ خرید مجموعه‌ی بچسبان و بیاموز) 
چگونه شطرنج را سریع یاد بگیریم؟/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب چگونه شطرنج را سریع یاد بگیریم؟/ خرید کتاب چگونه شطرنج را سریع یاد بگیریم؟
خودت پژوهش کن/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب خودت پژوهش کن/ خرید کتاب خودت پژوهش کن
به کارگیری رویکرد مونتسوری در آموزش پیش دبستان/ برای بزرگسال/ (معرفی کتاب به کارگیری رویکرد مونتسوری در آموزش پیش دبستان/ خرید کتاب به کارگیری رویکرد مونتسوری در آموزش پیش دبستان)
قصه گویی و نمایش خلاق برای کودکان: شجاعت سخن گفتن/ برای بزرگسال/ (معرفی کتاب قصه گویی و نمایش خلاق برای کودکان: شجاعت سخن گفتن/ خرید کتاب قصه گویی و نمایش خلاق برای کودکان: شجاعت سخن گفتن)
سواد شکوفایی: از پژوهش تا عمل/ چه‌گونه کودکان باسواد می‌شوند؟/ برای بزرگسال/ (معرفی کتاب سواد شکوفایی: از پژوهش تا عمل/ چه‌گونه کودکان باسواد می‌شوند؟/ خرید کتاب سواد شکوفایی: از پژوهش تا عمل/ چه‌گونه کودکان باسواد می‌شوند؟)

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on