فعالیت پیشنهادی برای کتاب شیرها از آمپول نمی‌ترسند‌!

فعالیت پیشنهادی برای کتاب شیرها از آمپول نمی‌ترسند‌!

«شیرها از آمپول نمی‌ترسند‌!» درباره تجربه شجاعت و خیال‌پردازی مولی است. او برای معاینه دوره‌ای نزد پزشک می‌رود و دکتر معاینه پزشکی او را با داستانی لذت‌بخش همراه می‌کند.

۱- گفت‌وگو کنید.

پس از بلندخوانی کتاب، با پرسش‌های با کودک گفت‌وگو کنید:

 • سلامتی به چه معناست؟
 • چرا پیش دکتر می‌رویم؟
 • بهداشت به چه معناست؟
 • برای رعایت بهداشت و مراقبت از خودت، چه کارهایی می‌کنی؟
 • درباره معاینه دوره‌ای، چه می‌دانی؟ هر چند وقت یک بار، برای معاینه دوره‌ای، پیش پزشک می‌روی؟
 • دکتر چگونه تو را معاینه می‌کند؟
 • زمانی که به دکتر می‌روی، دکترها چگونه رفتار می‌کنند؟ آن‌ها مهربان هستند یا نه؟ در تصویرهای کتاب، دکتر چگونه به نظر تو می‌آید؟ او مهربان است؟
 • مولی از چه چیزی می‌ترسد؟
 • مگر رفتن به دکتر یا آمپول زدن، ترس دارد؟ چرا ترسناک به چشم می‌آید؟
 • پزشک مولی کدام قسمت از بدن او را معاینه می‌کند؟ هر‌بخش را به کدام جانور تشبیه می‌کند؟
 • این کار دکتر که با مولی بازی می‌کند و برای بررسی او داستان می‌گوید، حس خوشایندی دارد؟
 • در تصویر نشان بده وسایلی که پزشک در هر مرحله از بررسی وضعیت مولی، به کار می‌برد، کجاست؟ درباره این وسایل چه می‌دانی؟
 • تو هم در حال شنیدن داستان، درباره حرف‌های دکتر، خیال‌پردازی کردی؟
 • وقتی می‌دانی یک دارویی برای سلامتی تو مناسب است اما ممکن است کمی درد داشته‌باشد یا مزه‌اش بد باشد، آن را استفاده می‌کنی؟ چرا این کار را می‌کنی؟
 • اگر کسی از دکتر رفتن یا دارو مصرف کردن، بترسد، چگونه به او کمک می‌کنی؟
 • اگر خودت برای رفتن پیش پزشک، استرس بگیری، چگونه خودت را آرام می‌کنی؟
 • نظرت درباره تصویرهای داستان چیست؟

۲- نمایش بازی کنید.

از کودک بخواهید درباره یکی از دفعاتی که به دکتر رفته ‌است، داستانی بگوید. داستان دربردارنده برخورد دکتر و پرستارها و پدر و مادرش با او باشد. هم‌چنین در داستان درباره رفتار خودش با دیگران و حس و خیال‌پردازیش به محیط و آدم‌ها صحبت کند (او را تشویق کنید به تخیل کردن درباره شباهت‌های محیط با محیط‌های دیگری مانند جنگل) و آن داستان را به صورت نمایش بازی کند. این نمایش را می‌تواند همراه شما و یا دوستانش اجرا کند.

۳- ماسک بسازید.

به همراه کودک درباره هر جانوری که در داستان نام برده ‌می‌شود، پژوهش کوتاهی کنبد. از کودک بخواهید ماسک صورت هر جانور را با وسایل در دسترس خود، بسازد.

با کمک ماسک‌ها می‌توانید نمایش بازی کنید.

۴- بازی کنید.

از کودک بخواهید با عروسک‌هایش دکتر بازی کند. خودش دکتر بشود و مثلا یکی از عروسک‌ها از دکتر رفتن بترسد. با او همراه شود و به او کمک کند تا ترسش از دکتر بریزد. می‌تواند برای این بازی لباس دکتری بسازد.

۵- نقاشی کنید.

از کودک بخواهید خودش را جای مولی بگذارد. پزشک وقتی او را معاینه می‌کند، ویژگی‌های سلامتیش را به جانوران گوناگونی تشبیه می‌کند. از کودک بخواهید تصور و خیالی را که در شنیدن این حرف‌ها پیدا می‌کند، نقاشی کند، مانند این که خودش را با چشم‌های عقاب یا پاهای کانگورو تصور کند. می‌توانید برای درک بهتر، نقش‌های کتاب را، دوباره به او نشان دهید.

۶- ابزار پزشکی بسازید.

به همراهی کودک درباره نام و کاربرد ابزار پزشکی که در تصویرهای کتاب هست، پژوهش کنید. از او بپرسید چگونه می‌توانیم ابزاری را که برای بررسی هر‌بخش از بدن مولی هست را بسازیم؟ به او کمک کنید تا ابزار پزشکی مختلف را با پارچه یا مقوای محکم بسازد. شاید بخواهد با خلاقیت خود‌بخش هایی از ابزار را متفاوت بسازد، او را آزاد بگذارید.

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.