فعالیت پیشنهادی برای کتاب مادربزرگ‌ها

«کتاب مادربزرگ‌ها» کتابی شیرین از مجموعه کتاب «دنیای دوست داشتنی من» است که درباره شخصیت‌های گوناگون مادربزرگ‌هاست. این کتاب راه‌های گوناگون محبت کردن مادربزرگ به نوه را نیز نشان می‌دهد.

1- گفت‌وگو کنید.

پس از خواندن کتاب با کودک درباره مادربزرگ‌ بودن و حسش به مادربزرگ خودش گفت‌وگو کنید. از او بخواهید تا تصویرهای کتاب را توصیف کند. شباهتی بین تصویرها و متن با مادربزرگ خودش هست؟ از او بپرسید چه کارهایی را دوست دارد با مادربزرگش انجام دهد؟ از او بخواهید درباره مادربزرگ شدن مادرش و خودش صحبت کند. به دید او خانم‌های اطرافش اگر مادربزرگ شوند، چه جوری هستند؟ درباره سالمندها و افرادی که سنشان زیاد است با او صحبت کنید. درباره آن‌ها چه می‌داند؟ اگر خودش سالمند شود دوست دارد با او چه رفتاری بکنند؟ او را تشویق کنید تا درباره کارهایی که می‌شود برای سالمندان انجام داد، بگوید.
 
 

2- همراه مادربزرگ کتاب بسازید.

کودک را همراهی کنید تا با یاری مادربزرگش یک کتاب مادربزرگ و نوه بسازند. کتابی درباره رفتارها و دوست‌داشتنی‌های هردوی آن‌ها. درباره این که کودک چه چیزهایی می‌تواند از مادربزرگش یاد بگیرد و چه کمکی می‌تواند به مادربزرگش بکند. می‌‌توانند کتابشان را با سلیقه خود تصویرگری هم بکنند.
 
 

3- همراه مادربزرگ برنامه ماجراجویی بریزید.

کودک به همراه مادربزرگش یک برنامه درباره وقت گذراندنشان با یک‌دیگر بنویسند. این‌که دوست دارند با هم چه بازی‌هایی بکنند، کجاها بروند، چه چیزهایی بخورند و یا حتی یه چیزهایی درست کنند. شاید بخواهند با هم یک گل بکارند. می‌توانند از این برنامه دو نسخه درست کنند تا یکی در خانه مادربزرگ و دیگری نزد کودک بماند. از آن‌ها بخواهید برنامه خود را تزیین کنند.
 
 
 

4- همراه مادربزرگ نمایش اجرا کنید.

کودک همراه مادربزرگش ماجرای کتاب را بازی کنند. هر بخش از کتاب درباره یک خُلق مادربزرگ‌ها صحبت می‌کند. آن‌ها در پوشش و رفتار شبیه آن شوند و کارهایی که دوست دارند را بکنند، مانند این‌‌که بعضی مادربزرگ‌ها چیزی می‌بافند؛ او و مادربزرگش نمایش بافتن را بازی کنند. شاید هم واقعا چیزی بافتند.
 
 

3- داستان بگویید.

از کودک بخواهید خیال کند که مادربزرگ شده، می‌تواند مادربزرگ عروسک‌هایش باشد. و با آن‌ها به این شیوه بازی کند. در روند بازی یک داستان درباره حس مادربزرگی و لذتی که می‌برد، بگوید؛ این‌که چه‌گونه با نوه‌اش برخورد می‌کند؟ چه چیزهایی را به او می‌گوید؟ چه احساسی به او دارد؟ چه‌طور از نوه‌اش مراقبت می‌کند؟ و ... . می‌تواند این بازی را همراه مادربزرگش نیز بکند.
بعضی از مادربزرگ‌ها قصه‌ها، متل‌ها و حکایت‌های زیادی بلد هستند. او را به جمعتان دعوت کنید تا برایتان آن‌ها را تعریف کند. می‌توانید بعد از آن داستان یا متلی که می‌گوید را بنویسید و تصویرگری کنید و آن را تبدیل به یک کتاب کنید.
5- کاردستی بسازید.
کودک یک کاردستی برای مادربزرگش بسازد تا او را خوشحال کند. می‌تواند قبل از این‌که کاردستی را انتخاب کند از مادربزرگش بپرسد که چه چیزی دوست دارد و خوش‌حالش می‌کند. می‌تواند حتی یک کیک سلامت و مناسب سن مادربزرگش درست کند.
 
 
 

6- به خانه سالمندان بروید.

با کودکان به یک خانه سالمندان سر بزنید. می‌توانید مادربزرگ‌ها را هم با خود همراه کنید.می‌توانید برای کسانی که در خانه سالمندان هستند کاردستی درست کنید و به آن‌ها یادگاری بدهید. آن‌ها می‌توانند برای آن‌ها گل بخرند.
نویسنده:
پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on