فعالیت پیشنهادی برای کتاب انگشتان پا اسم ندارند

«انگشتان پا اسم ندارند» برای همین ناراحت هستند. هر بار تلاش می‌کنند یک اسمی مانند عدد یا نت‌های موسیقی را روی خودشان بگذارند. این نام‌گذاری‌ها برای آموزش عددها و واک‌ها (حرف‌ها) و غیره به کودکان کمک می‌کند.

1- گفت‌وگو کنید.

درباره انگشت‌ها و کاربرد آن‌ها با کودک گفت‌وگو کنید. از او درباره رنگ‌ها و شکل‌ها در تصاویر کتاب بپرسید. او را تشویق کنید شکل نام‌هایی که برای انگشت‌ها انتخاب می‌شود را توصیف کند. از او بخواهید برای انگشتان خودش نام انتخاب کند. از او درباره احساس انگشت‌ها در هر بخش کتاب بپرسید. اگر کودک به جای انگشت‌ها باشد چه احساسی دارد؟

2- بازی کنید.

نام چند جانور یا میوه را روی کارت با رنگ‌های متفاوت بنویسید. از کودک بخواهید آن‌ها را به خاطر بسپارد. هر بار یک کارت بردارید و مثلاً رنگش را بگویید و کودک جانور یا میوه را حدس بزند و برعکس.

3- با موسیقی بازی کنید.

  • صدای نت‌های مختلف موسیقی را برای کودک پخش کنید و شکل آن‌ها را نشان دهید. می‌توانید پوستری از شکل و نام نت‌ها بسازید. دربارهٔ نت و کاربرد آن با کودک صحبت کنید.
  • از کودک بخواهید صدای شبیه نت‌ها را در اطرافش بیابد.
  • ترانهٔ «اشک‌ها و لبخندها (دو دو شب نخوابیدم...)» را برای کودک پخش کنید. سپس از کودک بخواهید ترانه‌ای برای میوه‌ها، واک‌ها (حرف‌ها)، اعداد و غیره بسازد. مهم پرورش خلاقیت و مهارت‌های زبانی کودک است.

4- پیدا کنید.

تعدادی شکل و عکس میوه و حرف و نت موسیقی یا عدد را در رنگ‌های گوناگون به همراه کودک روی مقوا در بیاورید. یک مسیر گنج‌یابی برای کودک بسازید و نقشه آن را بکشید. در مسیر او این مقواها را جای‌گذاری کنید. به طور مثال از سمت دیوار به جلو حرکت کند تا به جعبه اعداد برسد. عدد شماره 3 رنگ قرمز را پیدا کند حالا می‌تواند به مرحله بعد برود. این مسیر را پیش برود و در آخر با آن‌چه که به عنوان گنج پیدا می‌کند یک داستان بگوید.

5- نام انتخاب کنید.

از کودک بخواهید برای انگشت‌های دست و پایش نام بگذارد. سپس با آن‌ها گفت‌وگو کند. از او بخواهید از دست‌ها و پاهایش تشکر کند که به او برای انجام کارهایش کمک می‌کنند. حالا از او بخواهید دست و پایش را روی کاغذ بکشد. حالا هر نام یا شکلی که می‌خواهد روی آن‌ها بگذارد را روی انگشت‌ها نقاشی کند. شاید بخواهد تصویرها را از اینترنت یا مجله‌ها در بیاورد.

6- حدس بزنید.

شکل بریده شده یا اسباب‌بازی تعدادی از جانوران، میوه‌ها، واک‌ها (حرف‌ها) و غیره را در یک کیسه پارچه‌ای بگذارید. از کودک بخواهید دستش را در کیسه کند و با لمس هر کدام از آن‌ها حدس بزند چه چیزهایی در کیسه است.

7- نمایش بازی کنید.

به همراه کودک با انگشتان دست و پا یک نمایش درباره واک‌ها (حرف‌ها)، میوه‌ها، جانوران و اعداد بازی کنید. از او بخواهید به جای هر کدام از انگشتان با صدایی متفاوتی صحبت کند.

نویسنده:
پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on