شعر باغ الفبا از محمود کیانوش

- کیست؟ کیست؟

- های! هو!

باد خَزانَم، بگو

باغ الفبا کجاست؟

آمده‌ام، تند و سرد،

تا ببرم برگ زرد،

بازکن، اینجا کجاست؟

- باد سرد،

قاه، قاه!

خوب به ما کن نگاه،

در بَرِ گل‌های ما

نیست تو را هیچ کار،

هست همیشه بهار

باغ الفبای ما.

نویسنده:
پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on