فعالیت پیشنهادی برای کتاب چرا صبر کنم؟

فعالیت پیشنهادی برای کتاب چرا صبر کنم؟

کتاب «چرا صبر کنم؟» از مجموعه فیلی و فیگی، ماجرای غافلگیری فیلی به دست فیگی است. غافلگیری که فیگی برای اعلام آن کمی زود دست به کار می‌شود. و همین باعث می‌شود تا فیلی پیش از غافل‌گیر شدن از فکر کردن به آن حسابی کلافه شود. آن‌ قدر که شب‌هنگام با چشم‌های بسته از عصبانیت فریاد «ما الکی هی صبر کردیم، صبر کردیم...» سر بدهد. اما نه! صبر کنید، بالاخره زمان غافلگیر شدن فیلی رسیده است، حالا کافیست به بالای سرش نگاهی بیاندازد!

۱- گفت‌وگو کنید

بعد از خواندن کتاب می‌توانید از سوالات زیر به عنوان نمونه برای آغاز گفت‌وگو استفاده کنید:

 • نظرتان درباره روش فیگی برای غافلگیر کردن فیلی چیست؟
 • نظرتان درباره برخورد فیلی با خبر غافلگیری‌اش  چیست؟
 • فکر می‌کنید فیگی برای غافلگیر کردن دوستش صبور بود؟
 • فیلی و فیگی تا رسیدن به زمان غافلگیری چه کارهایی انجام دادند؟
 • نظرتان درباره کارهایی که فیلی و فیگی تا رسیدن به زمان غافلگیری انجام دادند چیست؟
 • صبرم ته کشیده یعنی چه؟
 • صبور بودن یعنی چه؟
 • غافلگیر کردن یعنی چه؟
 • شما تا به‌حال مجبور بوده‌اید برای یک رویداد مدت زیادی صبر کنید؟
 • در زمان صبر کردن برای یک رویداد معمولا چه احساسی دارید؟
 • فکر می‌کنید بهتر است در زمان صبر کردن چه کارهایی انجام دهید؟
 • به نظرتان صبر آدم‌ها ممکن است گاهی بیشتر یا کمتر شود؟
 • فکر می‌کنید تا به حال الکی برای چیزی صبر کرده‌اید ؟ چرا؟
 • غافلگیر شدن را دوست دارید (مثلا برای تولدتان) یا ترجیح می‌دهید از قبل رخ دادن هر اتفاقی را بدانید؟ چرا؟

۲- فهرست انتظار بسازید.

در گروه یک فهرست انتظار شامل مواردی که هر کدام از افراد منتظر آن هستند و زمان احتمالی وقوع آن‌ها بنویسید. بعد از تکمیل، درباره تفاوت‌ها و شباهت‌های موارد موجود در فهرست گفت‌وگو کنید. نزدیک ترین و دور ترین مورد در فهرست را پیدا کنید. فکر می‌کنیدآسان‌ترین و دشوار ترین انتظارهای موجود در فهرست کدام موارد هستند؟ چرا ؟

۳- تمرین تشخیص احساسات.

بعد از خوانش اولیه کتاب، یک دور از ابتدا آن را ورق بزنید. و از کودکان بخواهید، برای هر صفحه از کتاب داوطلب شوند تا از روی حالت چهره و بدن فیلی و فیگی بگویند به نظرشان هر کدام از آن‌ها چه احساسی دارند؟

می‌توانید روی تابلو دو ستون بکشید یکی برای فیلی و یکی برای فیگی و بعد نام احساس آن‌ها را در هر صفحه روبروی هم بنویسید. می‌توانید درباره نام‌گذاری این احساسات موافقت و مخالفت بقیه گروه را هم بگیرید. هم‌چنین به شدت احساسات هم توجه کنید، می‌توانید برای شدت احساسات کد عددی بگذارید و عدد شدت هر احساس را هم کنار آن مشخص کنید.
(این تمرین کمک می‌کند، دایره لغات کودکان برای شناسایی و نام‌گذاری احساسات و هم‌چنین توجه به احساسات مختلف در خودشان و دیگران بیش‌تر شود)

۴- پژوهش کنید.

درباره شهاب باران‌ها‌، علت و زمان وقوع آن‌ها مطالعه و جست‌وجو کنید. با نتایج پژوهش خود یک پوستر علمی بسازید.

تاریخ شهاب‌باران‌های پیش رو را روی تقویم علامت بزنید و ببینید برای مشاهده هر کدام چه‌قدر لازم است صبر کنید؟

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰-۰۷-۲۶ ۱۱:۰۶
پدیدآورندگان:
نویسنده:
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.