فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی مدارا و بردباری، ۲۵ آبان

16 نوامبر از سوی سازمان ملل «روز جهانی مدارا و بردباری» نامگذاری شده است. گفت‌وگو و بردباری در برابر باورها و عقاید متفاوت بسیار پر اهمیت است و می‌تواند دنیای بهتر و بدون جنگی را برای انسان‌ها بسازد. مدارا و بردباری از اصول اولیه زندگی اجتماعی هستند، افزایش تحمل و درک متقابل میان فرهنگ‌ها و مردم برای صلح و رشد اقتصادی و اجتماعی همه ملت‌ها لازم و ضروری است.

همه ما انسان‌ها باید درک کنیم که تفاوت‌هایی با یکدیگر داریم و هیچ باوری مستحق تنفر یا تمسخر نیست و هر فرهنگی ارزش احترام دارد و تحمیل دیدگاه‌های شخصی به دیگران مجاز نیست. اگر همه به این باور برسیم با تمامی اختلافات ظاهری، موقعیتی، زبانی، رفتاری و ارزشی می‌توانیم جامعه جهانی بدون جنگ داشته باشیم.

کتابک برای روز جهانی مدارا و بردباری کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

روز المر/ برای 1 تا 5 سال/ (معرفی کتاب روز المر/ خرید کتاب  روز المر
آب و هوا با المر/ برای 1 تا 5 سال/ (معرفی کتاب آب و هوا با المر/ خرید کتاب آب و هوا با المر
رنگ‌های المر/ برای 1 تا 5 سال/ (معرفی کتاب رنگ‌های المر/ خرید کتاب رنگ‌های المر
دوستان المر/ برای 1 تا 5 سال/ (معرفی کتاب دوستان المر/ خرید کتاب دوستان المر
المر/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب المر/ خرید کتاب المر
دوباره المر/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دوباره المر/ خرید کتاب دوباره المر
لولو/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب لولو/ خرید کتاب لولو
تو بزرگ و من کوچک/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب تو بزرگ و من کوچک/ خرید کتاب تو بزرگ و من کوچک
گوسفندی که عصبانی بود، خیلی عصبانی/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب گوسفندی که عصبانی بود، خیلی عصبانی/ خرید کتاب گوسفندی که عصبانی بود، خیلی عصبانی)
بزن! بزن! -مجموعه‌ی تصمیم بگیر عمل کن (۵)/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب بزن! بزن!/ خرید کتاب بزن! بزن!)‌
من قهرم!/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب من قهرم!/ خرید کتاب من قهرم!)‌
من و خواهرم باهم/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب من و خواهرم باهم/ خرید کتاب من و خواهرم باهم)‌
فرمانروایان زمین بازی/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب فرمانروایان زمین بازی/ خرید کتاب فرمانروایان زمین بازی)‌
جدال بر سر رنگین‌کمان/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب جدال بر سر رنگین‌کمان/ خرید کتاب جدال بر سر رنگین‌کمان)‌
لوبی‌ها در من نبودم/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب لوبی‌ها در من نبودم/ خرید کتاب لوبی‌ها در من نبودم)‌
آی دعوا دعوا دعوا/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آی دعوا دعوا دعوا/ خرید کتاب آی دعوا دعوا دعوا)‌
آخرین نفر تخم مرغ گندیده است – مجموعه گیلبرت و دوستانش/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آخرین نفر تخم مرغ گندیده است/ خرید کتاب آخرین نفر تخم مرغ گندیده است)‌
فرانکلین رئیس می‌شود – مجموعه‌ی فرانکلین/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب فرانکلین رئیس می‌شود/ خرید کتاب فرانکلین رئیس می‌شود)‌
آقای نارنجی خانم نارنجی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آقای نارنجی خانم نارنجی/ خرید کتاب آقای نارنجی خانم نارنجی)
این عروسک مال من است/ برای ۳ تا۹ سال/ (معرفی کتاب این عروسک مال من است/ خرید کتاب این عروسک مال من است
اما فرديناند اين کار را نکرد/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب اما فرديناند اين کار را نکرد/ خرید کتاب اما فرديناند اين کار را نکرد)
روباه کوچک/ برای ۳ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب روباه کوچک/ خرید کتاب روباه کوچک)‌
هفته‌ی آشتی و دوستی در کلاس خانم روباه – قصه‌های روزی روزگاری روباهی ۴/ برای ۳ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب هفته‌ی آشتی و دوستی در کلاس خانم روباه/ خرید کتاب هفته‌ی آشتی و دوستی در کلاس خانم روباه)‌
مهمان برای خرس/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب مهمان برای خرس/ خرید کتاب مهمان برای خرس
دست برای زدن نیست/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دست برای زدن نیست/ خرید کتاب دست برای زدن نیست)‌
کلمه‌ها برای اذیت کردن نیستند/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب کلمه‌ها برای اذیت کردن نیستند/ خرید کتاب کلمه‌ها برای اذیت کردن نیستند)‌
کلاه حصیری/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب کلاه حصیری/ خرید کتاب کلاه حصیری
قهر و آشتی/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب قهر و آشتی/ خرید کتاب قهر و آشتی)‌
موش کور و چند میمون (دعوا نکنیم…گفت‌وگو کنیم)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب موش کور و چند میمون/ خرید کتاب موش کور و چند میمون)‌
دو پرنده و یک کرم خاکی (دعوا نکنیم… گفت‌وگو کنیم)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دو پرنده و یک کرم خاکی/ خرید کتاب دو پرنده و یک کرم خاکی)‌
گرگی دشمن گرگ دیگر (دعوا نکنیم… گفتگو کنیم)/ برای 7 تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گرگی دشمن گرگ دیگر/ خرید کتاب گرگی دشمن گرگ دیگر)‌
شتر‌های دو کوهانه و شتر یک کوهانه (دعوا نکنیم…گفتگو کنیم)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب شتر‌های دو کوهانه و شتر یک کوهانه/ خرید کتاب شتر‌های دو کوهانه و شتر یک کوهانه)‌
گربه‌ی شکمو و موش کوچولو (دعوا نکنیم… گفت‌وگو کنیم)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گربه‌ی شکمو و موش کوچولو/ خرید کتاب گربه‌ی شکمو و موش کوچولو
یک پارک و چند صدا/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب یک پارک و چند صدا/ خرید کتاب یک پارک و چند صدا
دعوای دوست‌های صمیمی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب دعوای دوست‌های صمیمی/ خرید کتاب دعوای دوست‌های صمیمی)
من من هستم/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب من من هستم/ خرید کتاب من من هستم)‌
از دفترچه خاطرات یک نویسنده‌ی زرافه‌نشین/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب از دفترچه خاطرات یک نویسنده‌ی زرافه‌نشین/ خرید کتاب از دفترچه خاطرات یک نویسنده‌ی زرافه‌نشین)
پسر ماجراجو/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب پسر ماجراجو/ خرید کتاب پسر ماجراجو)‌
کارزار کره/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب کارزار کره/ خرید کتاب کارزار کره
تابستان زاغچه/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب تابستان زاغچه/ خرید کتاب تابستان زاغچه)‌
وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم - شعرنوجوان/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم/ خرید کتاب وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم)‌
کتاب ارزش‌های زندگی - صلح/ برای کتابداران/ (معرفی کتاب کتاب ارزش‌های زندگی - صلح/ خرید کتاب کتاب ارزش‌های زندگی - صلح)
دستنامه ارزش‌های زندگی - پیش‌دبستان/ برای کتابداران/ (خرید دستنامه ارزش‍‌های زندگی - پیش‌دبستان)
دستنامه ارزش‌های زندگی - دبستان/ برای کتابداران/ (خرید دستنامه ارزش‌های زندگی - دبستان)
دستنامه ارزش‌های زندگی - نوجوان/ برای کتابداران/ (خرید دستنامه ارزش‌های زندگی - نوجوان)

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on