فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی لغو برده داری، 11 آذر

برده‌داری، سنتی است که اکنون به باور بسیاری از مردم جهان سال‌هاست به تاریخ پیوسته و تنها در کتاب‌ها می‌توان نشانی از آن یافت. اما اکنون قرن‌هاست برده‌داری کودکان در کشورهای غربی و جنوبی آفریقا وجود دارد و هر نسل، نسل پس از خود را به تحمل این رنج ناچار می‌کند. در طول تاریخ برده‌داری، انسان‌های بیشماری برای آزادی خود و دیگر بردگان تلاش کردند و جان‌شان را در این راه فدا کرده‌اند. حال روزی با تصویب سازمان ملل به عنوان روز لغو برده‌داری در جهان نام‌گذاری شده است. محور اصلی این روز، از بین بردن انواع شیوه‌های برده‌داری نوین ‌است.

کتابک برای روز جهانی لغو برده‌داری کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

هریت تابمن – مجموعه زنان کوچک رویاهای دور و دراز/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب هریت تابمن/ خرید کتاب هریت تابمن)

برده‌ رقصان/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب برده ‎‌رقصان/ خرید کتاب برده رقصان)

جیپ و داستان زندگی او/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب جیپ و داستان زندگی او/ خرید کتاب جیپ و داستان زندگی او)

من برده هستم – دفتر خاطرات کلوتی/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب من برده هستم/ خرید کتاب من برده هستم)

هکلبری فین/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب هکلبری فین/ خرید کتاب هکلبری فین

امپراطوری بی‌خرد بریتانیا/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب امپراطوری بی‌خرد بریتانیا/ خرید کتاب امپراطوری بی‌خرد بریتانیا

آمریکا ۱/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آمریکا 1/ خرید کتاب آمریکا 1)

فرمانروایان فرومایه (مجموعه تاریخ ترسناک)/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب فرمانروایان فرومایه/ خرید کتاب فرمانروایان فرومایه)

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on