فهرست کتابک به مناسبت روز قدردانی از سنجاب، 1 بهمن

21 ژانویه برابر با ۱ بهمن ماه «روز قدردانی از سنجاب» است، روزی برای آشنایی و جشن گرفتن بامزه‌ترین جوندگان جهان!

در سال 2001، متخصص حیات‌وحش، کریستی هارگرو، «روز قدردانی از سنجاب» را در اشویل، کارولینای شمالی پایه‌گذاری کرد. هدف کریستی از ثبت روز قدردانی از سنجاب، تشویق مردم به رفتارهای مهربانانه با این موجودات و گذاشتن غذا و آب برای آن‌ها و منصرف کردن آنها از تیراندازی به سنجاب‌ها بود. 

ممکن است به سنجاب‌ها به عنوان یک موجود غیرضروری نگاه کنیم، اما وجود آنها برای محیط زیست مفید است و در مناطق شهری به زیباسازی پارک کمک می‌کند. سنجاب‌ها به طور تصادفی دانه‌هایی می‌کارند (برای بازگشت به آن هنگام گرسنگی) که در نهایت به درخت تبدیل می‌شوند و در نتیجه به تجدید جنگل کمک می‌کنند. آنها باغبان طبیعت هستند!


کتابک برای روز قدردانی از سنجاب کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

فسقلی خوب نگاه کن! ۳/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب فسقلی خوب نگاه کن! ۳/ خرید کتاب فسقلی خوب نگاه کن! ۳

قصه ناتکین سنجابه – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب قصه ناتکین سنجابه - مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان/ خرید کتاب قصه ناتکین - سنجابه مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان)

سنجاب ترسو - مجموعه کتاب سنجاب ترسو/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب سنجاب ترسو - مجموعه کتاب سنجاب ترسو / خرید کتاب سنجاب ترسو - مجموعه کتاب سنجاب ترسو)

سنجاب کوچولو دیگر ناراحت نیست – مجموعه من و جورواجورها/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب سنجاب کوچولو دیگر ناراحت نیست – مجموعه من و جورواجورها/ خرید کتاب سنجاب کوچولو دیگر ناراحت نیست – مجموعه من و جورواجورها)

سنجاب‌ها وارد می‌شوند/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب سنجاب‌ها وارد می‌شوند/ خرید کتاب سنجاب‌ها وارد می‌شوند

سنجاب کجا رفته بود؟/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب سنجاب کجا رفته بود؟/ خرید کتاب سنجاب کجا رفته بود؟

ماجرای یک روز آفتابی/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب ماجرای یک روز آفتابی/ خرید کتاب ماجرای یک روز آفتابی

سنجاب‌های آتش پاره!/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سنجاب‌های آتش پاره!/ خرید کتاب سنجاب‌های آتش پاره!

سنجاب‌های آتش پاره به جنوب می‌روند/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سنجاب‌های آتش پاره به جنوب می‌روند/ خرید کتاب سنجاب‌های آتش پاره به جنوب می‌روند

سنجاب‌های آتش پاره و گربه‌ی همسایه/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سنجاب‌های آتش پاره و گربه‌ی همسایه/ خرید کتاب سنجاب‌های آتش پاره و گربه‌ی همسایه)‌

با تشکر از همه (داستان‌های فیلی و فیگی)/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب با تشکر از همه (داستان‌های فیلی و فیگی)/ خرید کتاب با تشکر از همه (داستان‌های فیلی و فیگی))‌

خرس و پرنده/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خرس و پرنده/ خرید کتاب خرس و پرنده)‌

صبح‌به‌خیر همسایه/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب صبح‌به‌خیر همسایه/ خرید کتاب صبح‌به‌خیر همسایه

دردسر کلوچه‌ای – مجموعه بیا کتاب بخوانیم/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دردسر کلوچه‌ای – مجموعه بیا کتاب بخوانیم/ خرید کتاب دردسر کلوچه‌ای – مجموعه بیا کتاب بخوانیم)‌

دوستی، تولد سنجاب کوچولو/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دوستی، تولد سنجاب کوچولو/ خرید کتاب دوستی، تولد سنجاب کوچولو)‌

این درخت من است/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب این درخت من است/ خرید کتاب این درخت من است)‌

چستر راکون و یک روز کامل در خانه‌ی دوست/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب چستر راکون و یک روز کامل در خانه‌ی دوست/ خرید کتاب چستر راکون و یک روز کامل در خانه‌ی دوست)‌

چستر راکون و بلوط پر از خاطره/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب چستر راکون و بلوط پر از خاطره/ خرید کتاب چستر راکون و بلوط پر از خاطره)‌

باز چیزی گم کردی – مجموعه ماجراهای خرسی و سنجاب/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب باز چیزی گم کردی – مجموعه ماجراهای خرسی و سنجاب/ خرید کتاب باز چیزی گم کردی – مجموعه ماجراهای خرسی و سنجاب)

بلوط سبز/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب بلوط سبز/ خرید کتاب بلوط سبز)‌

سنجاب ترسو به ساحل می‌رود - مجموعه کتاب سنجاب ترسو/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب سنجاب ترسو به ساحل می‌رود - مجموعه کتاب سنجاب ترسو/ خرید کتاب سنجاب ترسو به ساحل می‌رود - مجموعه کتاب سنجاب ترسو

سنجاب ترسو به اردو می‌رود - مجموعه کتاب سنجاب ترسو/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سنجاب ترسو به اردو می‌رود - مجموعه کتاب سنجاب ترسو/ خرید کتاب سنجاب ترسو به اردو می‌رود - مجموعه کتاب سنجاب ترسو

سنجاب ترسو جشن تولد می‌گیرد - مجموعه کتاب سنجاب ترسو/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سنجاب ترسو جشن تولد می‌گیرد - مجموعه کتاب سنجاب ترسو/ خرید کتاب سنجاب ترسو جشن تولد می‌گیرد - مجموعه کتاب سنجاب ترسو

سنجاب ترسو دوست پیدا می‌کند - مجموعه کتاب سنجاب ترسو/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سنجاب ترسو دوست پیدا می‌کند - مجموعه کتاب سنجاب ترسو/ خرید کتاب سنجاب ترسو دوست پیدا می‌کند - مجموعه کتاب سنجاب ترسو)

سنجاب ترسو از تاریکی می‌ترسد - مجموعه کتاب سنجاب ترسو/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سنجاب ترسو از تاریکی می‌ترسد - مجموعه کتاب سنجاب ترسو/ خرید کتاب سنجاب ترسو از تاریکی می‌ترسد - مجموعه کتاب سنجاب ترسو

پس دندانم کو؟/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب پس دندانم کو؟/ خرید کتاب پس دندانم کو؟

راب و سنجاب/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب راب و سنجاب/ خرید کتاب راب و سنجاب

فلورا و اولیس/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب فلورا و اولیس/ خرید کتاب فلورا و اولیس)

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on