تو می‌دانی پیشی کجاست؟

عنوان لاتین
Do you know where is the kitty?

«تو می‌دانی پیشی کجاست؟» کتاب تصویری مقوایی از گونه توصیفی ساده است.

«تو می‌دانی پیشی کجاست؟» پرسشی است که از روی جلد تا پایان کتاب تکرار می‌شود تا کودک را به جست و جو و پاسخ گویی بر انگیزاند.

 

 

 

 

در صفحه نخست از کودک پرسش می‌شود: تو می‌دانی پیشی کجاست؟

کودک برای یافتن پیشی با خرگوش کوچولویی همراه می‌شود. خرگوش کوچولو گمانه زنی می‌کند که «شاید زیر نیمکت خوابیده است!» این جا  کودک باید در برابر گمانه زنی خرگوش پاسخی درست بگوید.

بزرگسالی که با کودک کتاب را سهیم می‌شود او را تشویق می‌کند بگوید پیشی کجاست. کودک گوش‌های پیشی را از پشت بوته می‌بیند و با هیجان خواهد گفت: «پیشی پشت بوته هاست.» بزرگسال از او می‌پرسد پس زیر نیمکت کی خوابیده؟ کودک می‌گوید سگ و این بده بستان یا پرسش و پاسخ  تا آخر کتاب ادامه می‌یابد. شیوه بده بستانی ( Give and Return)  طراحی شده در متن، افزون بر تقویت پیوند عاطفی میان بزرگسال و کودک به رشد زبانی کودک خردسال یاری بسیار می‌رساند.  

در کتاب «تو می‌دانی پیشی کجاست؟» کودکان به یاری یک پیشی دوست‌داشتنی با قیدهای مکان هم‌چون: بالا، پایین، کنار، جلو... آشنا می‌شوند. شناخت این قید‌های مکانی و جانوران کتاب که با گفت وگوی میان بزرگسال با کودک به دست می‌آید، سبب گسترش دانش واژگانی و رشد شناختی او می‌شود. این دو مهارت از جمله مهارت‌های مهم  سواد شکوفایی است که کودک با سهیم شدن کتاب و گفت و گو درباره مفاهیم گوناگون به دست می‌آورد.

«تو می‌دانی پیشی کجاست؟» همراه با دو عنوان دیگر: «پیشی بازی‌گوش» و «پیشی در باغ گردش می‌کند»، از راه بازی، شادی و لذت به رشد مهارت‌های سواد شکوفایی کودکان خردسال یاری می‌رسانند.    

تصویرگر
سلیمه باباخان
سال نشر
1400
نویسنده
زهره قایینی
نگارنده معرفی کتاب
ژانر کتاب
Submitted by skyfa on