فعالیت پیشنهادی برای کتاب واژه‌نامه‌ی چیستانی - تصویری

واژه‌نامه‌ی چیستانی- تصویری، کتابی مرجع برای گروه پایه‌ی پیش‌دبستان و سال‌های اول تا سوم دبستان است. در این کتاب، واژگان از زبان خود واژگان به کودک شناسانده می‌شوند. برای یادگیری بهتر مخاطب، از زبانی نرم و مهربان و تصویرهایی با رنگ‌های زنده بهره‌گرفته شده است تا کتاب برای کودک جذاب‌تر شود و ذهن او را بیش‌تر درگیر کند. 

حدس زدن سرواژه از روی توضیح

هدف از انجام این فعالیت، شناسایی واژگان است.

آنچه نیاز دارید: پاکت توضیح هر سرواژه به تعداد گروه‌ها (پس از انتخاب سرواژهها، توضیح آن‌ها را از متن کتاب بدون ذکر خود سرواژه روی کاغذهایی بنویسید و در پاکت قرار دهید).

برای مثال:

«ساخته‌ی دست آدم‌ها هستم تا صدای‌شان را چند برابر بلندتر کنم و به گوش همگان برسانم.»

 «میوه‌ی گیاهی هستم که گل‌های زرد دارد. با من خوراک‌های خوشمزه می‌پزند. یک گونه‌ی من حلوایی نام دارد. قصه‌ی آن پیرزنی را که در دل من پنهان می‌شود و از دست شیر و گرگ نجات می‌یابد، شنیده‌ای؟»

 این فعالیت برای پایه‌هایی است که خواندن بلد باشند.

روش کار: به هر گروه یک پاکت بدهید و از آن‌ها بخواهید نوشته‌ی درون پاکت را با دقت بخوانند و بنویسند این نوشته مربوط به چه سرواژهای است. هر گروه نوشته‌ی خود را بلند بخواند و نام سرواژه‌ی آن را بگوید. هر گروه سرواژه‌ی انتخابی خود را با سرواژه‌ی کتاب مقایسه کند و یک بار دیگر سرواژه‌ی درست را بخواند.

واژه نامه کودکان

چیستان

هدف از انجام این فعالیت، شناسایی واژگان، درک مفاهیم و پرورش تصویرهای ذهنی کودک است.

آنچه نیاز دارید: پاکت حاوی سرواژه یا تصویر آن به تعداد گروه‌ها (انتخاب سرواژه‌ها از کتاب واژه‌نامه‌ی چیستانی و از انواع گوناگون آن، گیاه، جانور، شغل، افزارها و...باشد) / کاغذهای کوچک به تعداد گروه‌ها

روش کار:  به هر کدام از گروه‌ها یک واژه درون پاکت بدهید. اگر کودکان خواندن بلد نیستند، تصویر سرواژه را به آن‌ها می‌دهیم. در پیوست این دستنامه کارت‌های تصویری کوچکی به عنوان نمونه برای این منظور گذاشته شده است. افراد گروه باید برای آن واژه یک چیستان طراحی کنند. سپس نماینده‌ی گروه چیستان را می‌گوید و افراد گروه‌های دیگر پاسخ چیستان را حدس می‌زنند.  پس از این‌که درست حدس زدند، همه‌ی کلاس بار دیگر و با صدای بلند واژه را بیان می‌کنند. سپس از روی واژه‌نامه توضیح آن واژه را بلندخوانی کنید.

 


خرید کتاب واژه‌نامه چیستانی


اجرای پانتومیم

هدف قعالیت پانتومیم، تقویت مهارت‌های حرکتی و تقویت قدرت بیان بدن است.

آنچه نیاز دارید: پاکت‌های حاوی سرواژه‌ها به تعداد گروه‌ها

روش کار: ابتدا مفهوم پانتومیم، پانتومیم فردی و گروهی، اغراق در پانتومیم و نشان دادن جزئیات یک سرواژه با حرکات بدن را بیان کنید.  به هر گروه یک یا چند سرواژه بدهید. هر گروه باید سرواژه‌های خود را با حرکت‌های بدن و بدون کلام برای گروه‌های دیگر اجرا کند. گروه‌های دیگر باید پاسخ سرواژه‌ها را حدس بزنند.

پیشنهاد: یک سرواژه را یک کودک می‌‍تواند اجرا کند. اما اجرای برخی از سرواژه‌ها به شکل گروهی بسیار جذاب‌تر و هیجان‌انگیزتر است مانند سرواژه‌ی هزارپا که چند کودک با استفاده از دست و پاهای خود هزارپا را نشان می‌دهند یا میز که چهار کودک می‌توانند یک میز تشکیل دهند یا درخت که چند کودک می‌توانند تنه و شاخه‌ها و برگ‌های آن را نشان دهند.

Submitted by editor74 on