فهرست کتابک به مناسبت روز حقیقت را بگو، 16 تیر

بزرگداشت «روز حقیقت را بگو» در 7 جولای برابر با 16 تیرماه برگزار می‌شود. نبرد بین دروغ و حقیقت همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته است. افلاطون، فیلسوف بزرگ یونانی، به دنبال یافتن شرایطی بود که در آن دروغ توجیه شود و ارسطو همه اشکال دروغ را محکوم کرد. دروغ گفتن زمانی که به یک ویژگی شخصیتی تبدیل شود، می‌تواند منجر به پیامدهای ناگواری شود. راستگویی و صداقت از فضیلت‌های یک انسان تلقی می‌شود. دنیایی را تصور کنید که در آن هیچ کس دروغ نمی‌گوید و هیچ چیز گمراه کننده‌ای وجود ندارد! هدف «روز حقیقت را بگو» رسیدن به این هدف، حداقل برای یک روز است.

چگونه می‌توان این روز را جشن گرفت؟

  • تمام این روز با خود و دیگران صادق باشید: سعی کنید لحظاتی را که معمولاً به دروغ متوسل می‌شوید شناسایی کنید و برای گفتن حقیقت تلاش کنید.
  • با کودکان در مورد اهمیت صداقت صحبت کنید: این روز برای توضیح ارزش راستگویی به فرزندان یا سایر اعضای جوان خانواده و عزیزانتان است.
  • اعتراف کردن و حقیقت را گفتن: آیا دروغی گفته‌ای که آرزو می‌کنی بتوانی از شر آن خلاص شوی؟ این روز یک فرصت عالی برای بیان حقیقت است.

کتابک برای روز حقیقت را بگو‏ کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

ابر سیاه دروغ – کتاب‌های جولیا/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب ابر سیاه دروغ – کتاب‌های جولیا/ خرید کتاب ابر سیاه دروغ – کتاب‌های جولیا)
قول واقعی!/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب قول واقعی!/ خرید کتاب قول واقعی!)
راست یا دروغ -مجموعه‌ی تصمیم بگیر عمل کن (۶)/ برا ی 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب راست یا دروغ -مجموعه‌ی تصمیم بگیر عمل کن (۶)/ خرید کتاب راست یا دروغ -مجموعه‌ی تصمیم بگیر عمل کن (۶))
من این‌کار را نکردم! – راستگویی در دنیای کودکان – مجموعه‌ی رفتارها و احساسات من (۷)/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب من این‌کار را نکردم! – راستگویی در دنیای کودکان – مجموعه‌ی رفتارها و احساسات من (۷)/ خرید کتاب من این‌کار را نکردم! – راستگویی در دنیای کودکان – مجموعه‌ی رفتارها و احساسات من (۷))
تقصیر آستینم بود! – مجموعه‌ی احساسات من/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب تقصیر آستینم بود! – مجموعه‌ی احساسات من/ خرید کتاب تقصیر آستینم بود! – مجموعه‌ی احساسات من)
اسب آبی آخر سر راستش را گفت – رفتارهای خوب/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب اسب آبی آخر سر راستش را گفت – رفتارهای خوب/ خرید کتاب اسب آبی آخر سر راستش را گفت – رفتارهای خوب)
فرانکلین دروغ می‌گوید – مجموعه‌ی فرانکلین/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب فرانکلین دروغ می‌گوید – مجموعه‌ی فرانکلین/ خرید کتاب فرانکلین دروغ می‌گوید – مجموعه‌ی فرانکلین)
راستش را بگو! – ماجراهای کریتر/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب راستش را بگو! – ماجراهای کریتر/ خرید کتاب راستش را بگو! – ماجراهای کریتر)
دیگه راستش رو می‌گم!/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دیگه راستش رو می‌گم!/ خرید کتاب دیگه راستش رو می‌گم!)
رازهایی که نباید مخفی کرد/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب رازهایی که نباید مخفی کرد/ خرید کتاب رازهایی که نباید مخفی کرد)
سوفی راستگو/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب سوفی راستگو/ خرید کتاب سوفی راستگو)
واقعیت ها و دروغ ها/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب واقعیت و دروغ ها/ خرید کتاب واقعیت و دروغ ها)
مجموعه‌ی ارزش‌های زندگی ـ راستی/ برای کتابدار/ (معرفی کتاب مجموعه‌ی ارزش‌های زندگی ـ راستی/ خرید کتاب مجموعه‌ی ارزش‌های زندگی ـ راستی)

نویسنده
گروه کتابشناسی کتابک
پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on