فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی بغل کردن کودکان، ۲۷ تیر

«روز جهانی بغل کردن کودکان» هر سال والدین را در سراسر جهان تشویق می‌کند تا فرزندان خود را در آغوش بگیرند. در آغوش گرفتن برای همه است، اما والدین باید به طور مرتب فرزندان خود را در آغوش بگیرند. تحقیقات نشان می دهد در آغوش گرفتن کودک توسط والدینشان فواید زیادی دارد. برخی از مزایای در آغوش گرفتن کودک در هر روز عبارتند از:

- ایجاد احساس امنیت در کودک

- کاهش احساس افسردگی و اضطراب کودک

- کمک به کودک برای دوست داشتن خود

- آموزش همدلی و توجه به دیگران به کودک

- تقویت سیستم ایمنی و بهبود سلامتی کودک

- ایجاد احساس خوب هم در والدین و هم در کودک

طبق تحقیقات، کودکانی که در سال‌های اولیه زندگی بیشتردر آغوش گرفته می‌شوند، هیپوکامپ بزرگ‌تری نسبت به سایر کودکان دارند. هیپوکامپ بخشی از مغز است که مسئول یادگیری و حافظه است. در آغوش گرفتن فرزندتان بسیار ساده است، پس همین امروز و هر روز او را در آغوش بگیرید!

کتابک برای روز جهانی بغل کردن کودکان کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

بابایی آی بابایی بغل می‌خوام کجایی؟/ برای ۱ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب بابایی آی بابایی بغل می‌خوام کجایی؟/ خرید کتاب بابایی آی بابایی بغل می‌خوام کجایی؟)
من هم بغل می‌خواهم/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب من هم بغل می‌خواهم/ خرید کتاب من هم بغل می‌خواهم)
بغل/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب بغل/ خرید کتاب بغل)
بغلم کن/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب بغلم کن/ خرید کتاب بغلم کن)
داگلی بغلی به مدرسه کوچولوها می‌رود – مجموعه داگلی بغلی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب داگلی بغلی به مدرسه کوچولوها می‌رود – مجموعه داگلی بغلی/ خرید کتاب داگلی بغلی به مدرسه کوچولوها می‌رود – مجموعه داگلی بغلی)
داگلی بغلی عیدت مبارک – مجموعه داگلی بغلی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب داگلی بغلی عیدت مبارک – مجموعه داگلی بغلی/ خرید کتاب داگلی بغلی عیدت مبارک – مجموعه داگلی بغلی)
داگلی بغلی ـ مجموعه داگلی بغلی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب داگلی بغلی ـ مجموعه داگلی بغلی/ خرید کتاب داگلی بغلی ـ مجموعه داگلی بغلی)
داگلی بغلی و خواب پرماجرا – مجموعه داگلی بغلی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب داگلی بغلی و خواب پرماجرا – مجموعه داگلی بغلی/ خرید کتاب داگلی بغلی و خواب پرماجرا – مجموعه داگلی بغلی)
داگلی بغلی و پخت و پز پرماجرا – مجموعه داگلی بغلی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب داگلی بغلی و پخت و پز پرماجرا – مجموعه داگلی بغلی/ خرید کتاب داگلی بغلی و پخت و پز پرماجرا – مجموعه داگلی بغلی)
ما خیلی دوستت داریم داگلی بغلی – مجموعه داگلی بغلی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ما خیلی دوستت داریم داگلی بغلی – مجموعه داگلی بغلی/ خرید کتاب ما خیلی دوستت داریم داگلی بغلی – مجموعه داگلی بغلی)
نگران نباش داگلی بغلی – مجموعه داگلی بغلی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب نگران نباش داگلی بغلی – مجموعه داگلی بغلی/ خرید کتاب نگران نباش داگلی بغلی – مجموعه داگلی بغلی)
جوجه بغلی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب جوجه بغلی/ خرید کتاب جوجه بغلی)
لطفا بغلم نکنید!/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب لطفا بغلم نکنید!/ خرید کتاب لطفا بغلم نکنید!)
اولین کتاب فعالیت داگلی بغلی من/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب اولین کتاب فعالیت داگلی بغلی من/ خرید کتاب اولین کتاب فعالیت داگلی بغلی من)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on