فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی پنگوئن، ۵ اردیبهشت

«روز جهانی پنگوئن» در طول مهاجرت سالانه پنگوئن‌های آدلی، (گونه‌ای از پنگوئن‌ها که بومی قطب جنوب است) به شمال، برگزار می‌شود. پنگوئن‌های آدلی برای دسترسی بهتر به غذا در طول ماه‌های زمستان که یخ‌های دریا گسترش می‌یابد به شمال مهاجرت می‌کنند و سپس در طول تابستان به سواحل ساحلی قطب جنوب بازمی‌گردند تا لانه‌های خود را بسازند.

هدف روز جهانی پنگوئن افزایش آگاهی نسبت به این موجودات است. از بین 17 گونه موجود متأسفانه 10 گونه از آنها در معرض خطر است. پنگوئن‌ها حدود سه چهارم زندگی خود را در دریا می‌گذرانند و برای غذا به اقیانوس‌ها متکی هستند. بنابراین صید بیش از حد و آلودگی مانند ورود پلاستیک و نفت به اقیانوس‌ها یک تهدید واقعی برای این پرندگان است که موجب کاهش جمعیت آنها می‌شود. برای گونه‌های مستقر در قطب جنوب (پنگوئن امپراتور و پنگوئن آدلی)، تغییرات آب و هوایی باعث کاهش یخ‌های دریا می‌شود که نه تنها به زیستگاه آن‌ها آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند بر زمان جوجه‌آوری جوجه‌ها و در دسترس بودن غذا نیز تأثیر بگذارد. روز جهانی پنگوئن مردم را تشویق می‌کند که این حیوانات شگفت‌انگیز را بشناسند و به مشکلاتی که با آن روبرو هستند توجه کنند. 

کتابک به مناسبت روز جهانی پنگوئن کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

سُر می‌خوره پنگوئن! – کتاب فومی/ برای ۱ تا ۳ سال/ (معرفی کتاب سُر می‌خوره پنگوئن! – کتاب فومی/ خرید کتاب سُر می‌خوره پنگوئن! – کتاب فومی)

پنگوئن کوچولو می‌گوید: لطفا – مجموعه بچه باهوش/ برای ۱ تا ۳ سال/ (معرفی کتاب پنگوئن کوچولو می‌گوید: لطفا – مجموعه بچه باهوش/ خرید کتاب پنگوئن کوچولو می‌گوید: لطفا – مجموعه بچه باهوش)

سارا و اردک به دیدار پنگوئن‌ها می‌روند – مجموعه قصه‌های سارا و اردکش (۹)/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب سارا و اردک به دیدار پنگوئن‌ها می‌روند – مجموعه قصه‌های سارا و اردکش (۹)/ خرید کتاب سارا و اردک به دیدار پنگوئن‌ها می‌روند – مجموعه قصه‌های سارا و اردکش (۹))

من پنگوئن هستم/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب من پنگوئن هستم/ خرید کتاب من پنگوئن هستم)

روزی که لاک پشت پنگوئن شد/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب روزی که لاک پشت پنگوئن شد/ خرید کتاب روزی که لاک پشت پنگوئن شد)

من بدو، پنگوئن بدو/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب من بدو، پنگوئن بدو/ خرید کتاب من بدو، پنگوئن بدو)

مامان جیغ جیغو/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب مامان جیغ جیغو/ خرید کتاب مامان جیغ جیغو)

پنگوئن/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب پنگوئن/ خرید کتاب پنگوئن)

کسی پنگوئن گم نکرده؟ (دنیای شیرین پسرک)/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب کسی پنگوئن گم نکرده؟ (دنیای شیرین پسرک)/ خرید کتاب کسی پنگوئن گم نکرده؟ (دنیای شیرین پسرک))

پنگوئن و میوه‌ درخت کاج؛ قصه دوستی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب پنگوئن و میوه‌ درخت کاج؛ قصه دوستی/ خرید کتاب پنگوئن و میوه‌ درخت کاج؛ قصه دوستی)

چطوری پرواز کنم؟ (دنیای شیرین پسرک)/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب چطوری پرواز کنم؟ (دنیای شیرین پسرک)/ خرید کتاب چطوری پرواز کنم؟ (دنیای شیرین پسرک))

سفید، سیاه، آبی، پنگوئن/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب سفید، سیاه، آبی، پنگوئن/ خرید کتاب سفید، سیاه، آبی، پنگوئن)

پنگوئن و آرزوی کریسمس – مجموعه ماجراهای پنگوئن/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب پنگوئن و آرزوی کریسمس – مجموعه ماجراهای پنگوئن/ خرید کتاب پنگوئن و آرزوی کریسمس – مجموعه ماجراهای پنگوئن)

دردسرهای پنگوئنی/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دردسرهای پنگوئنی/ خرید کتاب دردسرهای پنگوئنی)

پنگوئن و کدو تنبل/ برای ۷ تا ۹ سا/ (معرفی کتاب پنگوئن و کدو تنبل/ خرید کتاب پنگوئن و کدو تنبل)

معمای پنگوئن گمشده – مجموعه کارآگاه کرگدن در باغ وحش مرموز/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب معمای پنگوئن گمشده – مجموعه کارآگاه کرگدن در باغ وحش مرموز/ خرید کتاب معمای پنگوئن گمشده – مجموعه کارآگاه کرگدن در باغ وحش مرموز)

یک فنجان دانستنی درباره‌ی پنگوئن‌ها – مجموعه یک فنجان دانستنی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب یک فنجان دانستنی درباره‌ی پنگوئن‌ها – مجموعه یک فنجان دانستنی/ خرید کتاب یک فنجان دانستنی درباره‌ی پنگوئن‌ها – مجموعه یک فنجان دانستنی)

کارآگاه پنگوئن و معمای موزه‌ی متروک – مجموعه کارآگاه پنگوئن (۱)/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب کارآگاه پنگوئن و معمای موزه‌ی متروک – مجموعه کارآگاه پنگوئن (۱)/ خرید کتاب کارآگاه پنگوئن و معمای موزه‌ی متروک – مجموعه کارآگاه پنگوئن (۱))

پیاده روی طولانی پنگوئن های قطب جنوب – مجموعه ماجراجویی‌های رایلی/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب پیاده روی طولانی پنگوئن های قطب جنوب – مجموعه ماجراجویی‌های رایلی/ خرید کتاب پیاده روی طولانی پنگوئن های قطب جنوب – مجموعه ماجراجویی‌های رایلی)

پیتر پنگوئن قهرمان/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب پیتر پنگوئن قهرمان/ خرید کتاب پیتر پنگوئن قهرمان)

تخم پنگوئن امپراتور/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب تخم پنگوئن امپراتور/ خرید کتاب تخم پنگوئن امپراتور)

پنگوئنی به نام اینشتین/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب پنگوئنی به نام اینشتین/ خرید کتاب پنگوئنی به نام اینشتین)

پنگوئن ها – مجموعه‌ چراهای شگفت انگیز/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب پنگوئن ها – مجموعه‌ چراهای شگفت انگیز/ خرید کتاب پنگوئن ها – مجموعه‌ چراهای شگفت انگیز)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on