فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی نجوم، ۹ اردیبهشت

29 آوریل برابر با 9 اردیبهشت ماه «روز جهانی نجوم» است. نجوم علمی است که همیشه در تاریخ بشر حضور داشته است. اجداد ما همانند خودمان با شور و اشتیاق و کنجکاوی به آسمان شب می‌نگریستند. برخی مردم از سراسر جهان طالع‌بینی را با چشم غیرمسلح انجام می‌دادند. نمونه معروف آن نجوم مایاها بود. آن‌ها ناظران مشتاق آسمان بودند، ثبت می‌کردند و تقویم و نمودار ستاره رسم می‌کردند.

در حالی که بسیاری از فرهنگ‌های مختلف در سراسر جهان پیشرفت‌های زیادی در نجوم داشته‌اند، ستاره‌شناس نیکلاس کوپرنیک از شهرت بالاتری برخوردار است. او ابتدا پیشنهاد کرد که زمین به دور خورشید می‌چرخد. این یک ایده واقعا انقلابی بود، زیرا بسیاری از ستاره‌شناسان و مذاهب اعتقاد داشتند که زمین مرکز جهان است. 

روز جهانی نجوم توسط داگ برگر، که در آن زمان رئیس انجمن نجوم شمال کالیفرنیا بود، آغاز شد. او قصد داشت مردم را به نجوم علاقه‌مند کند. برای انجام این کار، او تلسکوپ‌هایی را راه اندازی کرد که مردم بتوانند از تماشای فضا لذت ببرند. 

کتابک برای روز جهانی نجوم کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

کتاب پارچه‌ای فضانورد کوچولو/ برای ۳ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب پارچه‌ای فضانورد کوچولو/ خرید کتاب پارچه‌ای فضانورد کوچولو)

فضانورد کوچولو/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب فضانورد کوچولو/ خرید کتاب فضانورد کوچولو)

پپا به فضا می‌رود – دنیای پپا/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب پپا به فضا می‌رود – دنیای پپا/ خرید کتاب پپا به فضا می‌رود – دنیای پپا)

شنگ در فضا – مجموعه شنگ و شنگبان/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب شنگ در فضا – مجموعه شنگ و شنگبان/ خرید کتاب شنگ در فضا – مجموعه شنگ و شنگبان)

چطوری برگردم خانه؟/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب چطوری برگردم خانه؟/ خرید کتاب چطوری برگردم خانه؟)

جایی که ما هستیم/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب جایی که ما هستیم/ خرید کتاب جایی که ما هستیم)

قورباغه و شهاب/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب قورباغه و شهاب/ خرید کتاب قورباغه و شهاب)

ما این جا زندگی می کنیم/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ما این جا زندگی می کنیم/ خرید کتاب ما این جا زندگی می کنیم)

برایم بگو از ستاره – مجموعه برایم بگو از/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب برایم بگو از ستاره – مجموعه برایم بگو از/ خرید کتاب برایم بگو از ستاره – مجموعه برایم بگو از)

برایم بگو از زمین – مجموعه برایم بگو از/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب برایم بگو از زمین – مجموعه برایم بگو از/ خرید کتاب برایم بگو از زمین – مجموعه برایم بگو از)

نخستین نگاه من به فضا/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب نخستین نگاه من به فضا/ خرید کتاب ٰنخستین نگاه من به فضا)

کیهان – سه بعدی ۳۶۰ درجه/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب کیهان – سه بعدی ۳۶۰ درجه/ خرید کتاب ٰکیهان – سه بعدی ۳۶۰ درجه)

من خورشید هستم، یک ستاره‌ی درخشان – مجموعه‌ی جهان ما/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب من خورشید هستم، یک ستاره‌ی درخشان – مجموعه‌ی جهان ما/ خرید کتاب من خورشید هستم، یک ستاره‌ی درخشان – مجموعه‌ی جهان ما)

من زمین هستم؛ یک سیاره‌ی چند میلیارد ساله/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب من زمین هستم؛ یک سیاره‌ی چند میلیارد ساله/ خرید کتاب من زمین هستم؛ یک سیاره‌ی چند میلیارد ساله)

من مریخ هستم – مجموعه من و دنیای علم/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب من مریخ هستم – مجموعه من و دنیای علم/ خرید کتاب من مریخ هستم – مجموعه من و دنیای علم)

فضانورد – مجموعه افراد پرمشغله ۴/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب فضانورد – مجموعه افراد پرمشغله ۴/ خرید کتاب فضانورد – مجموعه افراد پرمشغله ۴)

جناب تام به مریخ می‌رود (جنگولک بازی‌های جناب تام ۳)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب جناب تام به مریخ می‌رود (جنگولک بازی‌های جناب تام ۳)/ خرید کتاب جناب تام به مریخ می‌رود (جنگولک بازی‌های جناب تام ۳))

می در میان ستارگان/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب می در میان ستارگان/ خرید کتاب می در میان ستارگان)

چه کسی نخ ماه را نگه می‌دارد؟ – مجموعه داستان‌های من و برادرم/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب چه کسی نخ ماه را نگه می‌دارد؟ – مجموعه داستان‌های من و برادرم/ خرید کتاب چه کسی نخ ماه را نگه می‌دارد؟ – مجموعه داستان‌های من و برادرم)

علم چیست؟/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب علم چیست؟/ خرید کتاب - آسمان شب علم چیست؟)

یک فنجان دانستنی درباره‌ی ستاره‌شناسی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب یک فنجان دانستنی درباره‌ی ستاره‌شناسی/ خرید کتاب یک فنجان دانستنی درباره‌ی ستاره‌شناسی)

یک فنجان دانستنی درباره‌ی خورشید، ماه و ستارگان – مجموعه یک فنجان دانستنی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب یک فنجان دانستنی درباره‌ی خورشید، ماه و ستارگان – مجموعه یک فنجان دانستنی/ خرید کتاب یک فنجان دانستنی درباره‌ی خورشید، ماه و ستارگان – مجموعه یک فنجان دانستنی)

این منم نیل آرمسترانگ/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب این منم نیل آرمسترانگ/ خرید کتاب این منم نیل آرمسترانگ)

همیشه پای خورشید در میان است/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب همیشه پای خورشید در میان است/ خرید کتاب همیشه پای خورشید در میان است)

من زمین هستم، یک سیاره چند میلیارد ساله/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب من زمین هستم، یک سیاره چند میلیارد ساله/ خرید کتاب من زمین هستم، یک سیاره چند میلیارد ساله)

سفر باورنکردنی به فضا – مجموعه ماجراهای اسرارآمیز/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب سفر باورنکردنی به فضا – مجموعه ماجراهای اسرارآمیز/ خرید کتاب سفر باورنکردنی به فضا – مجموعه ماجراهای اسرارآمیز)

در اعماق آسمان – بازی با نور و رنگ/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب در اعماق آسمان – بازی با نور و رنگ/ خرید کتاب در اعماق آسمان – بازی با نور و رنگ)

آسمان شگفت‌انگیز/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب آسمان شگفت‌انگیز/ خرید کتاب آسمان شگفت‌انگیز)

ویلف ترسوی بزرگ به فضا می‌رود – مجموعه ویلف ترسوی بزرگ ۴/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب ویلف ترسوی بزرگ به فضا می‌رود – مجموعه ویلف ترسوی بزرگ ۴/ خرید کتاب ویلف ترسوی بزرگ به فضا می‌رود – مجموعه ویلف ترسوی بزرگ ۴)

هفته فضا – مجموعه مدرسه پرماجرا/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب هفته فضا – مجموعه مدرسه پرماجرا/ خرید کتاب هفته فضا – مجموعه مدرسه پرماجرا)

پرسش‌های خیلی خیلی مهم درباره‌ی «فضا و زمان»/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب پرسش‌های خیلی خیلی مهم درباره‌ی «فضا و زمان»/ خرید کتاب پرسش‌های خیلی خیلی مهم درباره‌ی «فضا و زمان»)

الفبای ستاره‌شناسی – مجموعه مدرسه‌ی کوچولوها/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب الفبای ستاره‌شناسی – مجموعه مدرسه‌ی کوچولوها/ خرید کتاب الفبای ستاره‌شناسی – مجموعه مدرسه‌ی کوچولوها)

ستارگان – مجموعه علوم برای کودکان/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب ستارگان – مجموعه علوم برای کودکان/ خرید کتاب ستارگان – مجموعه علوم برای کودکان)

منظومه‌ی شمسی و سیاره‌هایش! – مجموعه علوم برای کودکان/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب منظومه‌ی شمسی و سیاره‌هایش! – مجموعه علوم برای کودکان/ خرید کتاب منظومه‌ی شمسی و سیاره‌هایش! – مجموعه علوم برای کودکان)

فضا – مجموعه خانه هنری/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب فضا – مجموعه خانه هنری/ خرید کتاب فضا – مجموعه خانه هنری)

زین زوئن مریخی/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب زین زوئن مریخی/ خرید کتاب زین زوئن مریخی)

کهکشان تماشایی – مجموعه ماجراهای زک نیوتون و دوستان/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب کهکشان تماشایی – مجموعه ماجراهای زک نیوتون و دوستان/ خرید کتاب کهکشان تماشایی – مجموعه ماجراهای زک نیوتون و دوستان)

زمین در فضا – مجموعه اولین کتابخانه علمی من/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب زمین در فضا – مجموعه اولین کتابخانه علمی من/ خرید کتاب زمین در فضا – مجموعه اولین کتابخانه علمی من)

سامی و مرد فضایی/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب سامی و مرد فضایی/ خرید کتاب سامی و مرد فضایی)

اُلگا ما در فضا هستیم/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب اُلگا ما در فضا هستیم/ خرید کتاب اُلگا ما در فضا هستیم)

سه قصه/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب سه قصه/ خرید کتاب سه قصه)

ناسا – مجموعه کی؟ چی؟ کجا؟/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب ناسا – مجموعه کی؟ چی؟ کجا؟/ خرید کتاب ناسا – مجموعه کی؟ چی؟ کجا؟)

چطور زندگی می کنی؟/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب چطور زندگی می کنی؟/ خرید کتاب چطور زندگی می کنی؟)

کهکشان حیرت انگیز – مجموعه تونل وحشت دانش/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب کهکشان حیرت انگیز – مجموعه تونل وحشت دانش/ خرید کتاب کهکشان حیرت انگیز – مجموعه تونل وحشت دانش)

فضا – مجموعه چرا و چگونه؟/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب فضا – مجموعه چرا و چگونه؟/ خرید کتاب فضا – مجموعه چرا و چگونه؟)

گفتگو با فرزندانم درباره فرازمینی‌ها/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب گفتگو با فرزندانم درباره فرازمینی‌ها/ خرید کتاب گفتگو با فرزندانم درباره فرازمینی‌ها)

پرندگان آهنین – آشنایی با دانش و فناوری انواع هواپیما، موشک، ماهواره و فضاپیما/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب پرندگان آهنین – آشنایی با دانش و فناوری انواع هواپیما، موشک، ماهواره و فضاپیما/ خرید کتاب پرندگان آهنین – آشنایی با دانش و فناوری انواع هواپیما، موشک، ماهواره و فضاپیما)

دانشنامه مصور نجوم/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب دانشنامه مصور نجوم/ خرید کتاب دانشنامه مصور نجوم)

سفر شگفت انگیز آلیسا/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب سفر شگفت انگیز آلیسا/ خرید کتاب سفر شگفت انگیز آلیسا)

سرگذشت نجوم در ایران (فرهنگ و تمدن ایرانی)/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب سرگذشت نجوم در ایران (فرهنگ و تمدن ایرانی)/ خرید کتاب سرگذشت نجوم در ایران (فرهنگ و تمدن ایرانی))

مریخی – مجموعه‌ی شاهکارهای ادبیات علمی تخیلی/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب مریخی – مجموعه‌ی شاهکارهای ادبیات علمی تخیلی/ خرید کتاب مریخی – مجموعه‌ی شاهکارهای ادبیات علمی تخیلی)

آیا عمر خورشید به پایان خواهد رسید؟/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب آیا عمر خورشید به پایان خواهد رسید؟/ خرید کتاب آیا عمر خورشید به پایان خواهد رسید؟)

گفتگو با نوه‌هایم درباره‌ عالم/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب گفتگو با نوه‌هایم درباره‌ عالم/ خرید کتاب گفتگو با نوه‌هایم درباره‌ عالم)

فرهنگ‌نامه نجوم و فضا/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب فرهنگ‌نامه نجوم و فضا/ خرید کتاب فرهنگ‌نامه نجوم و فضا)

ستاره ها و سیاره ها (پرسش و پاسخ ۱)/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب ستاره ها و سیاره ها (پرسش و پاسخ ۱)/ خرید کتاب ستاره ها و سیاره ها (پرسش و پاسخ ۱))

هتل فضایی – مجموعه تام سوئیفت، مخترع جوان/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب هتل فضایی – مجموعه تام سوئیفت، مخترع جوان/ خرید کتاب هتل فضایی – مجموعه تام سوئیفت، مخترع جوان)

همچون ستارگان/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب همچون ستارگان/ خرید کتاب همچون ستارگان)

زندگی از نگاه یک فضانورد/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب زندگی از نگاه یک فضانورد/ خرید کتاب زندگی از نگاه یک فضانورد)

عمو آلبرت و سیاه‌چاله/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب عمو آلبرت و سیاه‌چاله/ خرید کتاب عمو آلبرت و سیاه‌چاله)

کاترین جانسون دختر ماه‌ نشین/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب کاترین جانسون دختر ماه‌ نشین/ خرید کتاب کاترین جانسون دختر ماه‌ نشین)

منظومه‌ی شمسی/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب منظومه‌ی شمسی/ خرید کتاب منظومه‌ی شمسی)

معادله‌ی جیمی دریک/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب معادله‌ی جیمی دریک/ خرید کتاب معادله‌ی جیمی دریک)

دایره‌المعارف مصور دانستنی‌های باورنکردنی/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب دایره‌المعارف مصور دانستنی‌های باورنکردنی/ خرید کتاب دایره‌المعارف مصور دانستنی‌های باورنکردنی)

دایره المعارف اسرار ستارگان/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب دایره المعارف اسرار ستارگان/ خرید کتاب دایره المعارف اسرار ستارگان)

عمو آلبرت در جست‌و‌جوی کوانتوم/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب عمو آلبرت در جست‌و‌جوی کوانتوم/ خرید کتاب عمو آلبرت در جست‌و‌جوی کوانتوم)

کره‌ی ‌ماه – کاوش در فضا/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب کره‌ی ‌ماه – کاوش در فضا/ خرید کتاب کره‌ی ‌ماه – کاوش در فضا)

سیارات نزدیک – کاوش در فضا/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب سیارات نزدیک – کاوش در فضا/ خرید کتاب سیارات نزدیک – کاوش در فضا)

ستارگان دنباله‌دار و سیارک‌ها – کاوش در فضا/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب ستارگان دنباله‌دار و سیارک‌ها – کاوش در فضا/ خرید کتاب ستارگان دنباله‌دار و سیارک‌ها – کاوش در فضا)

تا مرز فضانورد شدن: سیزده زنی که شجاعت رؤیاپردازی داشتند/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب تا مرز فضانورد شدن: سیزده زنی که شجاعت رؤیاپردازی داشتند/ خرید کتاب تا مرز فضانورد شدن: سیزده زنی که شجاعت رؤیاپردازی داشتند)

ستاره ی اسرارآمیز – مجموعه ماجراهای تن تن/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب ستاره ی اسرارآمیز – مجموعه ماجراهای تن تن/ خرید کتاب ستاره ی اسرارآمیز – مجموعه ماجراهای تن تن)

در یک قدمی مرگ: خطرناک ‌ترین مأموریت های فضایی تاریخ/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب در یک قدمی مرگ: خطرناک ‌ترین مأموریت های فضایی تاریخ/ خرید کتاب در یک قدمی مرگ: خطرناک ‌ترین مأموریت های فضایی تاریخ)

اسرار آسمان و زمین – دانشنامه‌ی خانواده جلد دوم/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب اسرار آسمان و زمین – دانشنامه‌ی خانواده جلد دوم/ خرید کتاب اسرار آسمان و زمین – دانشنامه‌ی خانواده جلد دوم)

۷۰ هزار میلیون میلیون میلیون ستاره در فضا – مجموعه شمارش معکوس بزرگ/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب ۷۰ هزار میلیون میلیون میلیون ستاره در فضا – مجموعه شمارش معکوس بزرگ/ خرید کتاب ۷۰ هزار میلیون میلیون میلیون ستاره در فضا – مجموعه شمارش معکوس بزرگ)

سرنخ فضایی – مجموعه قرارگاه فضایی آلفا ۱/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب سرنخ فضایی – مجموعه قرارگاه فضایی آلفا ۱/ خرید کتاب سرنخ فضایی – مجموعه قرارگاه فضایی آلفا ۱)

از جنس ستاره ها/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب از جنس ستاره ها/ خرید کتاب از جنس ستاره ها)

خورشید،کاوش در فضا/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب خورشید،کاوش در فضا/ خرید کتاب خورشید،کاوش در فضا)

سیارات دور – کاوش در فضا/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب سیارات دور – کاوش در فضا/ خرید کتاب سیارات دور – کاوش در فضا)

 

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on