فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی نهنگ، 29 بهمن

«روز جهانی نهنگ» هر ساله در سومین یکشنبه ماه فوریه جشن گرفته می‌شود و امسال در 18 فوریه برابر با 29 بهمن‌ماه برگزار می‌گردد. اقیانوس‌ها محل زیست این موجودات شگفت‌انگیز است که به دلایل مختلف شکار می‌شوند. اکنون آنها با چالش دیگری روبرو هستند و آن از دست دادن زیستگاه است.

به همین منظور، در سال 1980، «روز جهانی نهنگ» در مائوئی، هاوایی، برای گرامیداشت نهنگ‌های گوژپشت که در سواحل این جزیره گرمسیری شنا می‌کردند، برگزار شد. این روز با هدف افزایش آگاهی در مورد خطر انقراض نهنگ‌های گوژپشت شکل گرفت.

افزایش آگاهی در مورد نهنگ‌های گوژپشت در هاوایی، اکنون گسترده‌تر شده است و به دنبال ارتقای آگاهی از اقیانوس‌هایی است که مانند گذشته سالم نیستند. می‌بایست یک فراخوان جدی وجود داشته باشد تا زیستگاه نهنگ‌ها مکانی امن برای زندگی آن‌ها باشد.

کتابک برای روز جهانی نهنگ کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

روی زمین، زیر آب/ برای 0 تا 3 سال/ (معرفی کتاب روی زمین، زیر آب/ خرید کتاب روی زمین، زیر آب)

دوست داری یک نهنگ ببینی؟/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دوست داری یک نهنگ ببینی؟/ خرید کتاب دوست داری یک نهنگ ببینی؟)

من کی هستم؟/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب من کی هستم؟/ خرید کتاب من کی هستم؟)

با تشکر از همه (داستان‌های فیلی و فیگی)/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب با تشکر از همه (داستان‌های فیلی و فیگی)/ خرید کتاب با تشکر از همه (داستان‌های فیلی و فیگی))

وال بال بازی! (داستان‌های فیلی و فیگی)/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب وال بال بازی! (داستان‌های فیلی و فیگی)/ خرید کتاب وال بال بازی! (داستان‌های فیلی و فیگی))

والک و رویای سفر/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب والک و رویای سفر/ خرید کتاب والک و رویای سفر)

ناروال تک شاخ دریا – مجموعه کتاب ناروال و ژلی ۱/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب ناروال تک شاخ دریا – مجموعه کتاب ناروال و ژلی ۱/ خرید کتاب ناروال تک شاخ دریا – مجموعه کتاب ناروال و ژلی ۱)

درباره ی دلفین ها و وال ها – مجموعه دایره المعارف کوچک من (جلد ۲)/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب درباره ی دلفین ها و وال ها – مجموعه دایره المعارف کوچک من (جلد ۲)/ خرید کتاب درباره ی دلفین ها و وال ها – مجموعه دایره المعارف کوچک من (جلد ۲))

سؤال سؤال چه کسی داده به گل این همه رنگ؟/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سؤال سؤال چه کسی داده به گل این همه رنگ؟/ خرید کتاب سؤال سؤال چه کسی داده به گل این همه رنگ؟)

حلزون قهرمان و وال مهربان/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب حلزون قهرمان و وال مهربان/ خرید کتاب حلزون قهرمان و وال مهربان)

برسد به دست معلم عزیزم/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب برسد به دست معلم عزیزم/ خرید کتاب برسد به دست معلم عزیزم)

نابانگ نهنگ سوار – مجموعه دنیا خانه‌ی من است/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب نابانگ نهنگ سوار – مجموعه دنیا خانه‌ی من است/ خرید کتاب نابانگ نهنگ سوار – مجموعه دنیا خانه‌ی من است)

برسد به دست استاد نهنگ عزیز/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب برسد به دست استاد نهنگ عزیز/ خرید کتاب برسد به دست استاد نهنگ عزیز)

دریاها و اقیانوس‌ها – دانشنامه کوچک من/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب دریاها و اقیانوس‌ها – دانشنامه کوچک من/ خرید کتاب دریاها و اقیانوس‌ها – دانشنامه کوچک من)

ناهی/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب ناهی/ خرید کتاب ناهی)

وال‌ها – مجموعه‌ی شاهد عینی/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب وال‌ها – مجموعه‌ی شاهد عینی/ خرید کتاب وال‌ها – مجموعه‌ی شاهد عینی)

روز نهنگ/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب روز نهنگ/ خرید کتاب روز نهنگ)

طولانی‌ترین آواز نهنگ/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب طولانی‌ترین آواز نهنگ/ خرید کتاب طولانی‌ترین آواز نهنگ)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on