فهرست کتابک به مناسبت زادروز احمدرضا احمدی، ۳۰ اردیبهشت

احمد‌رضا احمدی (1319 ـ 1402) شاعر بزرگسالان و نویسنده كتاب‌های كودكان است. او از آغاز دهه ۱۳۴۰ كار خود را در بخش شعر نو بزرگسالان آغاز کرد و به عنوان شاعری از موج نو شعر فارسی شناخته شد، در پایان همین دهه با آشنایی با بخش انتشارات كانون پرورش فكری در زمینه داستان‌های كودكان نیز به تجربه آزمایی پرداخت. احمدرضا احمدی سبک ویژه‌ی خود را در نوشتن داستان‌های کودکان دارد. داستان‌های او آمیزه‌ای از نثر،‌ شعر و خیال‌پردازی‌های مشخص است.

کتابک به مناسبت زادروز احمدرضا احمدی کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

هفت روز هفته دارم/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب هفت روز هفته دارم/ خرید کتاب هفت روز هفته دارم)

دیگر در خانه ی پسرک هفت صندلی بود/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دیگر در خانه ی پسرک هفت صندلی بود/ خرید کتاب دیگر در خانه ی پسرک هفت صندلی بود)

در بهار خرگوش سفیدم را یافتم/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب در بهار خرگوش سفیدم را یافتم/ خرید کتاب در بهار خرگوش سفیدم را یافتم)

اسب و سیب و بهار/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب اسب و سیب و بهار/ خرید کتاب اسب و سیب و بهار)

تکه‌ی ابر، شاخه‌ی نرگس/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب تکه‌ی ابر، شاخه‌ی نرگس/ خرید کتاب تکه‌ی ابر، شاخه‌ی نرگس)

موج های دریا یک بطری را ساحل آوردند/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب موج های دریا یک بطری را ساحل آوردند/ خرید کتاب موج های دریا یک بطری را ساحل آوردند)

دخترک، آینه ها، مادر/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب دخترک، آینه ها، مادر/ خرید کتاب دخترک، آینه ها، مادر)

باغ و قطره های رنگ/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب باغ و قطره های رنگ/ خرید کتاب باغ و قطره های رنگ)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on