فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی زنبور، ۳۱ اردیبهشت

۲۰ می «روز جهانی زنبور» است. در این روز، می‌توانیم در مورد نقش اساسی زنبورها و سایر گرده‌افشان‌ها در حفظ سلامت مردم و کره زمین و چالش‌های بسیاری که امروزه با آن‌ها روبرو هستند، آگاهی خود را افزایش دهیم. 

امروزه زنبورها، گرده‌افشان‌ها و بسیاری از حشرات دیگر در حال کاهش هستند. این روز فرصتی است برای محافظت از گرده‌افشان‌ها و زیستگاه‌های آن‌ها جهت بهبود فراوانی و تنوع آنها و همچنین حمایت از توسعه پایدار. 

کتابک برای روز جهانی زنبور کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

از شیره‌ی گل تا عسل - مجموعه‌ی داستان دگرگونی/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب از شیره‌ی گل تا عسل - مجموعه‌ی داستان دگرگونی/ خرید کتاب از شیره‌ی گل تا عسل - مجموعه‌ی داستان دگرگونی)

نمایش دهیم! – زنبور/ برای ۵ سال به بالا/ (معرفی کتاب نمایش دهیم! – زنبور/ خرید کتاب نمایش دهیم! – زنبور)

پادشاه زنبورها/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب پادشاه زنبورها/ خرید کتاب پادشاه زنبورها)

خرس و زنبور - افسانه‌های ازوپ شماره ۳۵/ برای ۵ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب خرس و زنبور - افسانه‌های ازوپ شماره ۳۵/ خرید کتاب خرس و زنبور - افسانه‌های ازوپ شماره ۳۵)

زنبوری که حرف می‌زد (دنیای شگفت‌انگیز بل و زنبور)/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب زنبوری که حرف می‌زد (دنیای شگفت‌انگیز بل و زنبور)/ خرید کتاب زنبوری که حرف می‌زد (دنیای شگفت‌انگیز بل و زنبور))

اگر زنبورهای عسل از بین بروند…/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب اگر زنبورهای عسل از بین بروند…/ خرید کتاب اگر زنبورهای عسل از بین بروند…)

اسرار زنبورهای عسل/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب اسرار زنبورهای عسل/ خرید کتاب اسرار زنبورهای عسل)

شهر زنبوران/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب شهر زنبوران/ خرید کتاب شهر زنبوران)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on