مرحله تصمیم گیری (۱۴ تا ۱۶ سال)

مرحله تصمیم گیری (۱۴ تا ۱۶ سال)

دوره تصمیم گیری

از دیدگاه ویکتور لونفیلد:

در این مرحله از زندگی، هنر چیزی است که یا باید با علاقه انجام گیرد و یا کنار گذاشته شود. دانش آموزان در این دوره به شکل جدی بر ضعف های طراحی خود واقف هستند و این امر بسیاری از آن ها را دلسرد می کند. یکی از روش های علاقه مند کردن آن ها به هنر معرفی سبک های متفاوت هنری (به وﻳﮋه سبک هایی که نیاز به واقع نمایی ندارد) و گونه های مختلف هنر سوای نقاشی (مانند مجسمه سازی ، صنایع دستی و ..) است.

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.