كتابخانه ی"بیبلیوتكت"

كتابخانه ی"بیبلیوتكت"

كتابخانه ی"بیبلیوتكت" در کشور سوئد و شهر استکهلم مجموعه ی بزرگی از روز نامه، مجله، دوره های زبان، منابع اطلاعات مربوط به شهر، موسیقی، فیلم، كامپیوتر و ...  دارد.

برای امانت كتاب باید كارت كتابخانه ارائه داد. دریافت كارت كتابخانه و امانت گرفتن كتاب  از كتابخانه رایگان است . مدت امانت كتاب کم وبیش ۴ هفته  است، اما امکان دارد گاهی زمان كوتاه ترباشد ،باید رسید كتابخانه را کنترل كرد . مسئولیت مراقبت از كتاب ها در مدت امانت به عهده  ی امانت گیرنده است ، بنابراین، اگر كتابی گم شود یا هنگام برگرداندن آن به كتاب آسیب جدی وارد شده باشد، باید امانت گیرنده به كتابخانه خسا رت بپردازد . 

اگر مراجعه كننده نتواند منابعی را كه  نیاز دارد  پیدا کند، برای نمونه، كتاب هایی در زمینه ی زبان خودش ، باید از كتابدارکمک بگیرد . در بیشتر موارد، كتابخانه می تواند آنچه را كه او جست وجو می كند، از راه خرید كتاب یا امانت گرفتن از دیگر كتابخانه ها برای مراجعه كننده تهیه کند. اعضا می توانند به وسیله سایت كتابخانه كتاب های موجود در فهرست را ، جست وجو  یا آن ها را رزرو کنند و فهرست كتاب هایی را كه به امانت رفته اند ببینند یا مدت  امانت کتاب خود را تمدید کنند.

      

كتابخانه ی"بیبلیوتكت"         

 

فعالیت هایی كه در كتابخانه انجام می شود:

  • قصه گویی: كتابدار برای كودكان ۴ – ۶ ساله قصه گویی می كند و هنگام این فعالیت برای آن ها  از كتاب هم حرف می زند .
  •  معرفی كتاب به  آموزشگران: كتابداران كتابخانه ۱۰ كتاب برای تمام گروه های سنی و تحصیلی آماده می كنند . در یك روز معین با مراجعه به مدرسه ،كتاب ها به آموزشگران معرفی می شوند . آن ها هم كتاب ها را در كلاس با دانش آموزان كار می كنند.

كتابخانه ی"بیبلیوتكت"

  • معرفی كتاب از نویسندگان سراسر دنیا: برای نمونه، فعالیتی كه در پائیز ۲۰۱۰ انجام شد، مربوط به نویسندگانی از سرزمین افریقا بود. كتابخانه، كتاب ها را تهیه می كند. کتابدار با آموزشگران تماس می گیرد وكتاب ها را یا به شکل امانی به آن ها می دهد یا مدرسه کتاب ها و منابع را می خرد . پس از خواندن كتاب ها در مدرسه ، دانش آموزان داستان آن را نقاشی می كنند. در تاریخ تعیین شده نقاشی ها به كتابخانه فرستاده می شود. کتابخانه نمایشگاهی از نقاشی ها برپا می کند. از پدران و مادران دعوت می شود همراه فرزندان خود از نمایشگاه دیدن كنند. در پایان مراسم ،به یك نقاشی كه از میان همه ی نقاشی ها انتخاب شده است ، جایزه می دهند. ناگفته نماند كه این فعالیت در تمام كتابخانه های شهر انجا م می شود و ویژه ی كتابخانه ی نام برده نیست.
راهنما
کتابخانه های کودک و نوجوان: 

ديدگاه شما