شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۸۵/۱۳۶۴

شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۸۵/۱۳۶۴
کریستین نوستلینگر (اتریش)
برگردان: 
منصوره راعی

با هم زندگی کنیم /  با هم بخوانیم

در دنیا چیزهای کمی آن طوری است که باید باشد و تقریباً همه چیز آن طوری است که نباید باشد.

زندگی فقط برای گروه کوچکی از مردم خوب است و برای اکثریت بسیار بد. وقتی بزرگسالان در شرایط بدی باشند وضع کودکان از آن هم بدتر است.

اکنون بیش از هروقت دیگر لازم است با صدای بلند فریاد بزنی، بجنگی، با دیگران متحد شوی تا وضع موجود را تغییر بدهی. تا این‌ که کتابی برداری و آن را بخوانی. اما برای آن که بتوانی جهان را تغییر دهی اول باید آن را بشناسی. مردم در لابه لای کلمه ها و جمله هایشان دروغ می گویند. ولی وقتی کلمه ها و عبارت ها نوشده شده باشد راحت تر می توان صحیح و غلط بودن آن را تشخیص داد.

این که بسیاری از مردم ادعا می کنند تلویزیون تو را کودن و کتاب ها تو را باهوش می کنند مسلماً درست نیست. اما در اغلب کشورها تلویزیون متعلق به کسانی است که قدرت را در دست دارند و می خواهند دنیا همان طور که هست باقی بماند. خیلی از کتاب ها هم همین طورند. اما کتاب های بسیاری هم هستند که به تو می گویند واقعاً چه اتفاقی دارد در جهان روی می دهد.

کتاب ها می توانند به تو کمک کنند بفهمی چگونه صدایت را بلند کنی، برای چه بجنگی، با چه کسانی متحد شوی و چگونه کار تغییر دادن جهان را آغاز کنی. آن ها می توانند طوری به تو کمک کنند که از هیچ کس دیگر ساخته نیست.

 

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.