کتابخانه در خدمت کودکان

کتابخانه در خدمت کودکان

 از سپتامبر سال ۲۰۰۹، کتابخانه عمومی شهر رینتلن Rinteln در آلمان، به طور منظم برنامه های گوناگون ترویجی برای کودکان و نوجوانان  برگزار می کند.

 این کتابخانه عمومی با همکاری شهروندان کتابخوان، هر پنجشنبه برنامه داستان خوانی و قصه گویی  برای کودکان و نوجوانان بر پا می کند. کتابخانه برای کتابخوانان داوطلب نیز بطور منظم همایش های آموزشی برگزار می کند، تا آن ها  با روش های نوین بلندخوانی آشنا شوند.

هدف از برگزاری این برنامه ها نه تنها آشنایی کودک با کتاب، بلکه ایجاد ارتباط با او و حفظ این علاقه و ارتباط در آینده است. به این سبب، در پایان هر فصل کتاب و پایان هر داستان، با کودکان درباره آن گفت و گو می شود.  هر کودک کارتی دریافت می کند، که در پایان هر برنامه مهری بر آن می خورد. هر کودکی که در شش برنامه کتابخوانی شرکت کند، هدیه  کوچکی نیز در یافت می کند. بسیاری از والدین به ویژه در روزهایی که عید و تعطیلات است،  از این ساعت های کتابخوانی استفاده می کنند تا در شهر خرید کنند و یا به کارهای دیگر خود برسند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۴-۲۵ ۱۱:۱۴
برگردان:
گروه مترجمان کتابک- ترانه وکیلی
متن سفارشی:

ديدگاه شما