چگونه توانایی خواندن نوآموز را ارزیابی کنیم؟

عنوان لاتین:
Reading Checkup for Beginning Readers: Grades K–2

چگونه فرزندان شما می توانند به کتاب خوان های حرفه ای تبدیل شوند؟ شما چطور می توانید به  پیشرفت آن ها کمک کنید؟ به مجموعه رهنمودهای های مربوط به بررسی توانایی خواندن عمل کنید تا پیشرفت فرزندان تان را به یاری شش مرحله ی رشد خواندن از نشانه گذاری تصویرها تا خواندن مستقل، بسنجید.

درهر مرحله، دانش و مهارت هایی توضیح  داده می شوند که بیشتر کودکان در دوره ای معین به آن ها دست می یابند و روش هایی پیشنهاد می شوند که این توانایی ها را پرورش می دهند.  

چگونه توانایی خواندن کودک را ارزیابی کنیم؟

بررسی های توانایی خواندن را همان گونه که یک پزشک، جدول رشد کودک را مشاهده می کند، انجام دهید. در پی یک الگوی ثابت رشد با کاهش و افزایش های اندک باشید. این نشانه ی سلامتی و به این معناست که  فرزند شما درحال پیشرفت درخواندن است.

 دوره های سنی یا پایه ای برای هر بررسی در این مقاله  آمده اند، اما تنها به عنوان یک راهنما عمل می کنند. پیشنهاد می کنیم حتی اگر فرزند شما هم اکنون در سن مدرسه است، با بررسی توانایی خواندن برای خردسالان و کودکان شروع کنید و سپس پیش بروید. در این صورت، خواهید توانست تبدیل تدریجی کودک تان را به یک کتاب خوان مستقل، بهتر ارزیابی کنید.

والدین چگونه می توانند به خواندن کودک کمک کنند؟

مادر و پدر نقش مهمی در هر مرحله از رشد توانایی خواندن فرزندان خود دارند. در حالی که پیشرفت کودکتان را زیر نظر دارید، به یاد داشته باشید خودتان هم باید خلاقیت به خرج دهید و فکر کنید چه کارهایی می توان کرد تا علاقه و مهارت های او را افزایش داد.

ارزیابی توانایی خواندن به چه معناست؟

توجه داشته باشید که پاسخ های شما بیشتر به پرسش های مربوط به کدام گزینه هاست. اگر پاسخ هایتان بیشتر به گزینه ی الف مربوط می شوند، کودک شما هنوز در گام های نخستین این مرحله است. اگر پاسخ ها بیشتر گزینه ی ب هستند، کودک در سطح متوسط این مرحله است. اگر بیشتر گزینه ی ج را انتخاب کرده اید، احتمالا او در حال نزدیک شدن به مرحله ی بعدی خواندن است. در صورتی که نگرانی ویژه ای در زمینه ی پیشرفت توانایی خواندن در کودک تان دارید، با آموزگار او یا کارشناس کودکان مشورت کنید.

تازه کارها از واژه هایی که آن ها را نمی شناسند، گیج می شوند. آن ها را به سختی تلفظ می کنند یا از راه کاربردشان در جمله حدس می زنند. کودکان در این مرحله از رشد توانایی خواندن، نیاز دارند پیشرفت خود را ببینند و  از راه تکرار و تمرین بهتر یاد می گیرند. پس از خواندن دوباره ی یک جمله یا کتاب ساده، بیش تر واژه ها را تشخیص می دهند و روان تر می خوانند.   

آیا کودک شما ....

١. تلاش می کند واژگان را تلفظ کند؟

الف: هنوز نه             ب: گاهی           ج: بیش تروقت ها

٢.  واژه را از راه کاربرد آن در جمله حدس می زند؟

الف: هنوز نه             ب: گاهی           ج:  بیش تر وقت ها

٣. آنچه را می داند در مورد صدای حروف به کار می برد تا واژه ها را تلفظ کند؟

الف: هنوز نه             ب:گاهی           ج: بیشتر وقت ها

٤. مشتاق است که  به شکل مستقل بخواند؟

الف: هنوز نه             ب:گاهی           ج:  بیش تر وقت ها

 

آیا کودک شما می تواند:

١. نشانه گذاری هارا تشخیص دهد (مانند نقطه و علامت سوال) و به کار ببرد ؟

الف: هنوز نه             ب:گاهی           ج:  بیش تروقت ها

 ٢.واژه های آشنا را در خارج از کتاب ها تشخیص دهد و بخواند؟

الف:هنوز نه             ب: گاهی         ج.  بیش تروقت ها

٣. یک داستان را با جزئیات خاص بازگو کند؟

الف: هنوز نه             ب: گاهی     ج:  بیش تروقت ها

٤. یک جمله یا داستان را دوباره با احساس بخواند؟

الف: هنوز نه             ب: گاهی           ج: بیش تر وقت ها

 

نگران نباشید! طبیعی است که کودک شما:

١. همه ی اشتباه های خود را متوجه نشود یا  اصلاح نکند.

٢. بدون احساس بخواند. هنگامی که کودک شما بتواند از واژه ها بگذرد و روی معنا تمرکز کند، احساس به دنبال آن خواهدآمد.

٣.اشتباه های املایی منطقی داشته باشد. تازه کارها واژه ها را به آن صورتی که می شنوند، می نویسند.

مقاله های مرتبط با این موضوع:

چگونه توانایی خواندن دانش آموزان کلاس سومی به بالا را ارزیابی کنیم؟

چگونه توانایی خواندن کودکی را که به زودی خواندن را آغاز خواهد کرد ارزیابی کنیم؟

چگونه توانایی خواندن نوزاد و نوپای خود را ارزیابی کنیم؟

برگردان:
فاطمه نصر اصفهانی
Submitted by editor3 on