سگ ها بهترین شنوندگان هستند!

سگ ها بهترین شنوندگان هستند،  برنامه ای است که از سال ۱۹۹۹ در یک بنیاد درمان به کمک حیوانات در آمریکا اجرا می شود.

در این برنامه از سگ های آموزش دیده برای برانگیختن شوق به خواندن و بهبود مهارت های سوادی کودکان کمک گرفته می شود. این سگ ها برای هدف های درمانی آموزش دیده اند و همراه با صاحبان شان یک تیم را تشکیل می دهند. 

سگ ها، هنگام کتابخوانی کودکان در کنار آن ها قرار می گیرند و این طور به نظر می رسد که کودک برای سگ بلندخوانی می کند. 

از سال ۱۹۹۹ به این سو، بیش از ۳ هزار گروه درمانی برای این کار داوطلب شده اند. این پروژه در آمریکا، کانادا، انگلستان، ایتالیا، فنلاند، فرانسه،‌سوئد، سوئد، آفریقای جنوبی، اسلوونی،‌اسپانیا و دیگر کشورها، در کلاس های درس، کتابخانه ها و مراکز نگهداری از کودکان اجرا می شود.

برگردان:
گروه مترجمان کتابک
Submitted by admin on