شعر نشانی باد از عباس یمینی شریف

شعر نشانی باد از عباس یمینی شریف

که دیده باد را؟ از آن

به بچه ها دهد نشان

ندیده باد را کسی

به چشم خویش در جهان

ولی اگر کنی نظر

به دشت و باغ و بوستان

چو می خورند برگ ها

به شاخه ها تکان تکان

درخت ها به پیش و پس

شوند خم سرود خوان

خورند شاخه ها به هم

چو دست های مردان

تمام این نشانه ها

خبر دهد در آن زمان

که باد گشته بی گمان

به دشت و باغ ها وزان

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۰۵-۰۴ ۱۹:۲۸
پدیدآورندگان:
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.