شعر ما کودکان از عباس یمینی شریف

شعر ما کودکان از عباس یمینی شریف

 

ما کودکانیم

شیرین زبانیم

تنها و با هم

کتاب می خوانیم

ما در دبستان

شادیم و خندان

چون گل که دارد

جا در گلستان

گفتار ما خوب

هر کار ما خوب

با هر کسی هست

رفتار ما خوب

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۰۵-۰۴ ۱۹:۴۹
پدیدآورندگان:
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.