مادر - محمود کیانوش

مادر، موهایت

خرمن‌ها خوبی

چشمانت مادر

گلشن‌ها خوبی

مادر لبخندت

صبح و صد خورشید

آوازت مادر

فردا و امید

مادر آرامش

در دستان توست

این دنیا مادر

در فرمان توست

مادر می‌خواهم

مادر می‌جویم

مادر می‌بینم

مادر می‌گویم.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۰۵-۰۴ ۲۰:۰۲
پدیدآورندگان:
کلیدواژه:
متن سفارشی:

ديدگاه شما