تماشای فیلم‌های رده "آر " احتمال مصرف سیگار در میان کودکان را افزایش می دهد.

تماشای فیلم‌های رده "آر " احتمال مصرف سیگار در میان کودکان را افزایش می دهد.

کودکانی که به آن ها اجازه داده می شود فیلم‌های رده "آر" R (مخصوص افراد بزرگتر از ۱۷ سال) را تماشا کنند، تمایل بیشتری به استفاده از سیگار دارند.

این مطلب از سوی پژوهشگرانی عنوان شده است که داده‌های حاصل از یک مطالعه ۴ ساله در میان بیش از ۱۲۰۰ نوجوان در ماساچوست آمریکا را تحلیل کرده‌اند.

چایک دوبنی رئیس این گروه از پژوهشگران در مدرسه پزشکی دانشگاه ماساچوست افزود: «ما نمی‌دانیم چرا این مسئله رخ می‌دهد. شاید این مسئله به دلیل نوع برخورد والدینی باشد که فعالیت‌هایی را برای کودکان خود مجاز می دانند که مناسب سن آنان نیست. این احتمال هم وجود دارد که این مسئله، نتیجه صحنه‌های فراوان مصرف دخانیات در این گونه فیلم‌ها باشد.»

شرکت‌کنندگان در این پژوهش در هنگام شروع بررسی در سال ۲۰۰۲ در کلاس ششم بوده‌اند و تا پایان پژوهش در سال ۲۰۰۶، یازده مرتبه تحت مصاحبه قرار گرفته اند. از این دانش‌آموزان سوالاتی در مورد دسترسی به سیگار، اجازه استفاده از سیگار در درون خانه و اجازه تماشای فیلم‌های رده R پرسیده شده است.

در بین دانش‌آموزانی که اجازه تماشای فیلم‌های رده R به آنان داده شده است در مقایسه با دیگر دانش‌آموزان، مصرف سیگار نزدیک به سه برابر شده است و دانش‌آموزان غیرسیگاری هم دو برابر در تهیه سیگار راحت‌‌تر بوده‌اند.

مطابق با نظرات دوبنی، این مطالعه نشان می‌دهد که اجازه والدین برای تماشای فیلم‌های رده R، یکی از قویترین دلایل ایجاد این اندیشه در کودکان است که تهیه سیگار بسیار ساده است و تاثیر آن تقریبا به همان قدرت تاثیر داشتن دوستانی است که دخانیات استعمال می کنند. «ما مطمئن هستیم که کودکانی که اعتقاد دارند تهیه سیگار بسیار ساده است، در معرض سیگاری شدن هستند. تحقیق پیشین ما نشان داده بود که کودکانی که احساس می‌کنند سیگار به راحتی قابل دسترسی است بیشتر در معرض تبدیل به افرادی با مصرف مداوم سیگار می باشند.»

دکتر جوزف دیفرانزا افزود: «والدین می‌بایست به دلایل متعدد نسبت به فیلم‌هایی که فرزندانشان تماشا می کنند حساس باشند. این مطالعه دلیل دیگری را تثبیت می کند که والدین می‌بایست مانع از تماشای فیلم‌هایی توسط کودکانشان شوند که مناسب سن آنان نیست».

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷-۱۲-۰۷ ۱۵:۲۶
متن سفارشی:

ديدگاه شما