ویرپی تالویتی

Virpi Talvitie
ویرپی تالویتی
مشخصات
نام: 
ویرپی
نام خانوادگی: 
تالویتی

ویرپی تالویتی در سال ۱۹۶۱ زاده شد. پس از پایان دوره تحصیل در دانشکدهی طراحی گرافیک، دانشگاه هنر و طراحی هلسینکی در سال ۱۹۸۹، کار خود را با تصویرگری برای نشریهها و روزنامهها آغاز کرد. سپس به تصویرگری کتابهای کودکان پرداخت. 

ویرپی تالویتی به دلیل سبک بیهمتا و توانایی اش در نمایش قابلیتها و عواطف نهفته در متن ، به زودی شناخته و نامدار شد. تالویتی برای کتابهای بسیاری از گونههای ادبی مختلف چون شعر، رمان، داستانهای آسان خوان و قصههای کهن پریان تصویرگری کرده و جایزههای بین المللی بسیاری نیز گرفته است.

او با دقت از حقوق معنوی آثارش حافظت می‌کند. تا کنون نمایشگاه‌های زیادی از آثار تصویرگری او برپا شده است. تالویتی همچنین به مشارکت در صفحه آرایی و دیگر بخش‌های ساختاری و فنی کتابهایی که تصویر کرده است، تاکید دارد. برای تالویتی تصویرگری به معنای اندیشیدن، تجسم و دریافت‌های بصری است. به گفته‌ی خودش: «من در زمان کودکی خواننده‌ای بسیار تنبل بودم، تصویرهای کتاب‌هایی که می‌خواندم، بیشتر وقت‌ها فضاهای دلچسب‌تری برای استراحت و توقف مطالعه بودند. من می‌خواهم برای خوانندگان کتاب‌های خود چنین فضاهای بصری ای پدید آورم. تالویتی از اندک شمار تصویرگرانی است که با نویسندگان آثارش از نخستین مراحل شکل گیری متن همکاری تنگاتنگ برقرار می‌کند. او در حال حاضر یکی از نامدار ترین تصویرگران فنلاندی و يکی از نامزدهای دریافت جایزه‌ی جهانی هانس کریستین اندرسن در سال ۲۰۰۸ بوده است.

 

 

 

راهنما

ديدگاه شما