نشست تخصصی "تئاتر آموزشی" با موضوع بهره گیری از تئاتر تعلیمی ـ تربیتی در خانه، برگزار می‌شود

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، روزهای شنبه نشست تخصصی با موضوع "تئاتر آموزشی " برگزار می کند.  نشست این هفته، در روز  شنبه ۲۰ آذر  ساعت ۱۶ درباره "بهره گيری از تئاتر تعليمی ـ تربيتی در خانه" برگزار می شود. نشست در سالن جلستات این پژوهشگاه برگزار می گردد.

در اين نشست که از طرف گروه مطالعات هنر و ادبيات پژوهشکده مطالعات هنر و رسانه ايران پژوهشگاه برگزار می‌شود دکتر رحمت امينی (دکتری مطالعات عالی هنر)، دکتر حسن دولت آبادی (دکتری کارگردانی) و طيبه پرتوی راد (کارشناس پژوهشکده مطالعات هنر و رسانه ايران) سخنرانی خواهند کرد.

ارتباط نمايش و بازی در خانه، ارتباط نمايش و تقليد برای کودکان و مباحث تربيتی در نمايش و بازی از مهمترين محورهای مورد بحث در اين نشست است.

شانی: تهران، خيابان وليعصر، پايين‌تر از ميدان وليعصر، خيابان دمشق، شماره ۹

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹-۰۹-۱۶ ۱۰:۴۲
کلیدواژه:
متن سفارشی:

ديدگاه شما