شماره ۲۴۲ عروسک سخنگو منتشر شد

شماره ۲۴۲ عروسک سخنگو منتشر شد

شماره جدید عروسک سخنگو در ۹۸ صفحه منتشر شد.

این شماره عروسک سخنگو به شعرهایی از ویسواوا شیمبورسکا، حسین سناپور و شعرهای از خوانندگان کوچک و بزرگ این نشریه چاپ شده است.

گفت و گوی مرتضی زاهدی با ایسیدرو تصویرگر موفق اسپانیایی، قسمت سوم رمان "نام من میناست" و بخش های اول و دوم "گل" از رمان های دیوید آلموند برای نوجوانان و داستان هایی از زویا پیرزاد و محمدرضا شمس از دیگر مطالب این ماه عروسک سخنگوست.

نقاشی، شعر و داستان هایی از کودکان و نوجوانان نیز از مطالب ثابت این نشریه است.

عروسک سخنگو، ماهنامه مستقل ادبیات مدرن کودکان ایران، ماهنامه ای هنری ادبی فرهنگی "از بچه ها و برای بچه ها" و "کلمه‌ای برای بچه های ۳ تا ۱۰۰ سال" است.

سردبیر، صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن زری نعیمی است.

 

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۱۰-۲۶ ۱۰:۳۶
متن سفارشی:

ديدگاه شما