مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز

 

مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز موسسه اي علمي- پژوهشي است كه زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه شيراز اداره مي شود. اين مركز در سال ۱۳۸۴ تاسيس گرديده است. مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز انجام پژوهش هاي بنيادين در حيطه ادبيات كودك و نيز كمك به انجام اين پژوهش ها را هدف اصلي خود مي داند. بر اين اساس، اين مركز در پي گسترش و ژرفا بخشيدن به پژوهش و به تبع آن نظريه و نقد در ادبيات كودك است.

 

راهنما
نشانی: 
شيراز، خيابان زند،‌ رو به روي بيمارستان شهيد فقيهي، ‌نبش صورتگر،‌ ساختمان شماره ۲ دانشگاه شيراز
تلفن: 
۶۱۳۴۶۴۸

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.