کارگاه‌های زمستانی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

کارگاه‌های زمستانی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان پس از برگزاری کارگاه‌های پاییزی و استقبال آموزگاران، مربیان، کتابداران و خانواده‌ها از این کارگاه‌ها، تصمیم به برگزاری دوره جدیدی از کارگاه‌ها در فصل زمستان گرفته‌ است.

موضوع‌ کارگاه‌ها:

  • روش‌های نو در کتابخوانی با کودکان
  • آموزش خلاق و روش‌های کار با مواد آموزشی
  • مهارت‌های زندگی از راه کتابخوانی
  • چگونه کتابخوانی را با فعالیت‌های هنری پیوند بزنیم؟
  • کارگاه‌های ویژه خانواده

کارگاه‌ها در چهار ساعت برگزار می‌شوند و شامل مباحث تئوری و کارهای عملی است. پس از پایان هر کارگاه به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه داده می‌شود.

۱ روش‌های نو در کتاب‌خوانی (تکنیک‌های بلند خوانی) یک‌شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۶ ۱۵-۱۹
۲ ارزش‌های زندگی پنج‌شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ ۹-۱۳
۳ پیوند نمایش با کتاب‌خوانی پنج‌شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ۹-۱۳
۴ خانواده جمعه ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ ۹-۱۳
۵ آموزش خلاق یک‌شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ۱۵-۱۹
۶ آموزش خلاق پنج‌شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۱ ۹-۱۳
۷ ارزش‌های زندگی پنج‌شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۸ ۹-۱۳
۸ خانواده جمعه ۱۳۹۲/۱۲/۹ ۹-۱۳
۹ روش‌های نو در کتاب‌خوانی (تکنیک‌های بلند خوانی) پنج‌شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ ۹-۱۳
۱۰ پیوند نمایش با کتاب‌خوانی پنج‌شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ ۹-۱۳

علاقه‌مندان می توانند برای شرکت در کارگاه‌های زمستانی با شماره زیر تماس بگیرند.
شماره تلفن برای ثبت نام کارگاه‌ها: ۸۸۵۵۲۳۱۸
 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.