کارت های تصویری قصه گویی «گنجشک که بال و پر داشت!» منتشر شد

تیتر:
کارت های تصویری قصه گویی «گنجشک که بال و پر داشت» منتشر شد

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در مجموعه کتاب های «با من بخوان» این بار بسته کارت های تصویری قصه گویی «گنجشک که بال و پر داشت!» اثر محمدهادی محمدی و تصویرگری حسن عامه کن را منتشر کرده است تا خانواده ها و به ویژه مربیان و آموزگاران مهدکودک، پیش دبستانی و سال های اول دبستان با به کارگیری کارت های بزرگ تصویری بتوانند نشست های گیرای بلندخوانی را سامان دهند.

کارت های تصویری قصه گویی «گنجشک که بال و پر داشت» منتشر شد

«گنجشک که بال و پر داشت!» داستانی موزون است که به شکل کامی‌شی‌بای یا کارت‌های تصویری قصه‌گویی منتشر شده است. کامی‌شی‌بای گونه‌ای از قصه‌گویی دیداری است که در دهه ١٩٣٠ در ژاپن رواج یافت. کامی در زبان ژاپنی به معنای کاغذ و شی‌بای به معنای نمایش است. این کارت ها در ابعاد بزرگ چاپ می شود و برای قصه گویی و بلند‌خوانی طراحی شده اند. متن داستان در پشت کارت‌ها قرار دارد و در حالی که کودکان به تصویرها چشم دوخته‌اند، قصه گو داستان را که پشت کارت‌ها چاپ شده است، بلندخوانی می کند.

کارت های تصویری قصه گویی «گنجشک که بال و پر داشت» منتشر شد

گنجشک که بال و پر داشت، قصه گنجشکی است که در یک روز بارانی برای جوجه اش در پی غذاست. " یک روز سرد پاییز

گنجشک می رفت تند و تیز

ابر بود و دیگر هیچ چیز

بارون می ریخت ریز و ریز......"

در این جست و جو گنجشک گرفتار گربه ای می شود. اما با زیرکی گربه را فریب و جان خود را نجات می دهد و در پایان با غذا برای جوجه اش که جیکو نام دارد به سلامت به لانه اش باز می گردد.

کارت های تصویری قصه گویی «گنجشک که بال و پر داشت» منتشر شد

علاقمندان می توانند کامی شی بای «گنجشک که بال و پر داشت!» را از فروشگاه هدهد خریداری کنند.

نویسنده
گروه خبر کتابک
کلیدواژه:
تاریخ:
۹۳/۱۱/۲۹
Submitted by editor3 on