هر کودکی باید کتابی برای خود داشته باشد

هر کودکی باید کتابی برای خود داشته باشد

سازمان «خواندن اصل و اساس است» ٢٥ نوامبر پنجامین سال فعالیتش را جشن می گیرد. این سازمان قدیمی ترین و بزرگترین سازمان ناسودبر سوادآموزی امریکاست.

مارگارت مک نامارا، بنیانگذار این سازمان بر این باور بود که هر کودکی باید کتاب هایی برای خود داشته باشد. 

مک نامارا این سازمان را در سال ۱۹۶۶ در واشنگتن پایه گذاری کرد. او که در آن زمان آموزگار بود چند کتاب دست دوم به چهار نفر از دانش آموزان پسر خود هدیه کرد. شادی و هیجان این کودکان از داشتن این کتاب ها سبب شد مک نامارا دریابد که آن ها و بسیاری از کودکان دیگر هرگز کتابی برای خود نداشته اند. در سوم نوامبر ۱۹۶۶، مک نامارا همراه با گروهی از داوطلبان، برنامه ی خواندن و پخش کتاب را به اجرا درآوردند. این سازمان تاکنون ٤١٢ میلیون جلد کتاب را به دست ٤٠ میلیون کودک رسانده است. 

همه ی برنامه هایRIF بر سه اصل بنیادین: ایجاد انگیزه ی خواندن، درگیر شدن خانواده و جامعه در کار خواندن و برانگیختن هیجان مالکیت کتاب رایگان استوار شده است که به افزایش مهارت های سوادآموزی کودکان کمک می کند.

مارگارت مک نامارا بنیانگذار سازمان RIF

این سازمان برای جشن گرفتن پنجاهمین سال فعالیت خود برنامه هایی را برای بالا بردن آگاهی همگان درباره ی اهمیت خواندن و جلب پشیبانی های بیش تر از این سازمان ترتیب داده است.

پنجامین سال فعالیت ریف

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۰۸-۳۰ ۱۳:۱۶
منبع:
برگردان:
شبنم عیوضی
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.