جشنواره لبخند فرشتگان زمینی

جشنواره لبخند فرشتگان زمینی

مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج) جشنواره لبخند فرشتگان زمینی را به مناسبت روز جهانی معلولان با حضور گروهی از کودکان کم توان ذهنی و جسمی و خانواده های آن ها برگزار کرد.

در این جشنواره کودکان مددجو و والدین شان دل نوشته هایشان را خواندند و گروه تئاتر کودک، و گروه تئاتر مرکز توانبخشی و حرفه آموزی ارمغان عصر نمایش اجرا کردند. در پایان نیز از مددجویان موفق و خانواده هایی تقدیر شد که نقش مهمی در پیشرفت فرزندشان در زمینه توانبخشی داشته اند.

 

جشنواره لبخند فرشتگان زمینی

هدف از اجرای این برنامه، ارتقای سطح روحیه مددجویان و خانواده ها و فراهم آوردن زمینه ای برای شادی و نشاط و تخلیه انرژی مددجویان، ایجاد زمینه ای برای حضور بیشتر مددجویان در مکان های عمومی  و زمینه سازی برای تغییر نگرش در جامعه نسبت به کودکان معلول و ایجاد زمینه ای برای آشنایی بیشتر خانواده های این کودکان با یکدیگر بود.

جشنواره لبخند فرشتگان زمینی

مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج) نزدیک به دو دهه است که در زمینه خدمت رسانی به کودکان کم توان ذهنی یا دارای ضایعات نورولوژیکی فعالیت می کند. این موسسه سال گذشته نیز جشنواره پرواز بادبادک ها را به این مناسبت برگزار کرد.

 

جشنواره لبخند فرشتگان زمینی

ديدگاه شما