کتاب های محبوب کتابخانه دبستان بادبادک

کتاب های محبوب کتابخانه دبستان بادبادک

آبان ماه امسال به مناسبت روز کتاب در دبستان پسرانه ی بادبادک مسابقه ی «کتاب های محبوب مدرسه» برگزار شد. در این مسابقه دانش آموزان کتاب های موجود در کتابخانه ی مدرسه را خواندند و به متن و تصویر کتاب ها جداگانه امتیاز دادند و جذاب ترین کتاب را از نظر متن و تصویر برگزیدند. 

کتاب های محبوب کتابخانه دبستان بادبادک

در این مدت یک ماهه که فرصت این داوری بود، کودکان می توانستند هر تعداد کتاب که دوست دارند از کتابخانه مدرسه به امانت ببرند.

سپس در جشنی ۱۰ کتابی که بالاترین امتیاز را از دانش آموزان گرفت، به عنوان «کتاب های محبوب مدرسه» معرفی شدند و نشان بادبادک رنگی گرفتند.

در روز جشن، کودکانی که بیشترین تعداد کتاب را از کتابخانه به امانت گرفتند در میز گردی در برابر دانش آموزان و اولیای مدرسه از کتاب محبوب خود دفاع کردند و دلایل شان را اعلام کردند و از دوستان شان نشان کتاب هایی را هدیه گرفتند که تصاویری از ۱۰ کتاب محبوب بر آن ها نقش بسته بود.

کتاب های محبوب مدرسه

اطلاعات:
نویسنده:
سیمین بینا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۱۰-۳۰ ۱۳:۱۱
متن سفارشی:

ديدگاه شما