تجربه های ترویج خواندن در ایران

می‌توان گفت ترویج کتابخوانی در ایران از قبل از انقلاب با گسترش کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز شد و همچنان ادامه دارد. افراد، سازمان‌ها و نهادهای مردمی زیادی در طی این سال‌ها برای گسترش کتابخوانی در ایران تلاش کرده‌اند.
راه‌اندازی و تجهیز کتابخانه‌های کودک و نوجوان در مناطق کمتربرخوردار، رونق بخشیدن به کتابخانه‌های مدارس، برگزاری جلسات بلندخوانی، آموزش پدرها و مادرها برای کتابخوانی با کودکان و... بخشی از این فعالیت‌ها بوده است.
در این صفحه با تجربه‌های ترویج خواندن در ایران آشنا می‌شویم.

تجربه های ترویج خواندن در ایران

می‌توان گفت ترویج کتابخوانی در ایران از قبل از انقلاب با گسترش کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز شد و همچنان ادامه دارد. افراد، سازمان‌ها و نهادهای مردمی زیادی در طی این سال‌ها برای گسترش کتابخوانی در ایران تلاش کرده‌اند.
راه‌اندازی و تجهیز کتابخانه‌های کودک و نوجوان در مناطق کمتربرخوردار، رونق بخشیدن به کتابخانه‌های مدارس، برگزاری جلسات بلندخوانی، آموزش پدرها و مادرها برای کتابخوانی با کودکان و... بخشی از این فعالیت‌ها بوده است.
در این صفحه با تجربه‌های ترویج خواندن در ایران آشنا می‌شویم.

لاکی پیر مهمان کودکان ندای ماندگار
[taxonomy_vocabulary_19]
ما مادر طبیعت را دوست داریم!
[taxonomy_vocabulary_19]
یک روز با خانم آنجلیکا در کتابخانه
[taxonomy_vocabulary_19]
بلندخوانی در کنار جنگل‌های حرا
[taxonomy_vocabulary_19]
پرنده‌ی کوچک کلاس
[taxonomy_vocabulary_19]
پرواز هفت اسب بر فراز کتابخانه
[taxonomy_vocabulary_19]
چهار سال در کنار کودکان کرمانشاه
[taxonomy_vocabulary_19]
کازیمیر بلندخوانی می‌کند!
[taxonomy_vocabulary_19]
کتاب و لبخند در معدن!
[taxonomy_vocabulary_19]
از پرنده‌ی قرمز تا کودکان دستفروش
[taxonomy_vocabulary_19]
بلندخوانی در روزهای کمبود آب
[taxonomy_vocabulary_19]
کتابخوانی در روز جهانی توان‌یابان؛ تجربه‌ای از کتابخانه «با من بخوان» در روستای قاسم‌آباد جیرفت
[taxonomy_vocabulary_19]
از لباس محلی تا نشست بلندخوانی: تجربه‌ی ترویج‌گران «با من بخوان» در برقراری ارتباط با خانواده‌ها
[taxonomy_vocabulary_19]

پرسش و پاسخ