کتاب روشنگران تاریکی به چاپ دوم رسید

کتاب روشنگران تاریکی به چاپ دوم رسید

روشنگران تاریکی، زندگی نامه ی خودنوشت جبار باغچه بان و صفیه میربابایی، به چاپ دوم رسید. 

این کتاب در برگیرنده زندگی باغچه بان و همسر و یاورش صفیه میر بابایی و یادداشت های ثمین و ثمینه باغچه بان درباره زندگی پدر و مادرشان و مجموعه عکس هایی از آلبوم خانوادگی آن هاست.

جبار باغچه بان از پیشگامان آموزش و پرورش نوین و پایه گذار آموزش و پرورش ناشنوایان ایران است. «روشنگران تاریکی» تلاش های او و همسرش به عنوان یکی از تاثیرگزارترین کوشندگان راه فرهنگ و ادبیات کودکان را بازگو می کند.

کتاب با یادداشت های صفیه میربابایی همسر باغچه بان آغاز می شود و با زندگینامه ی خود نوشت باغچه بان ادامه می یابد. او در این نوشته از سختی های راه گفته است و دردهایش. او خود، نوشته اش را به فریاد گوش خراشی تشبیه کرده است و امیداش این بوده است که: «این فریاد جانگدازی من، لااقل موجب عبرت خوانندگان باشد و بس». روشنگر تاریکی ها کتابی است تفکر برانگیز و اثر بخش.

مهم آن که، روش آموزشی جبار باغچه بان همچنان نو و تازه می نماید و می تواند الگویی برای مربیان و آموزگاران امروز باشد.

این اثر نخستین جلد از این مجموعه کتاب های زندگی کوشندگان راه فرهنگ و ادبیات کودکان است که موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان منتشر کرده است.

گفت وگو با زمان و تجربه های مدرسه داری دیگر کتاب هایی است که موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان از کوشندگان آموزش و پرورش کودکان ایران منتشر کرده است.

 

روشنگران تاریکی را از سایت هدهد تهیه کنید.

تلفن: ۸۸۵۵۳۵۲۸

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۱۱-۰۵ ۱۳:۲۴
متن سفارشی:

ديدگاه شما